Cytat z Biblii na dziś: List do Hebrajczyków 10:23 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Hebrajczyków 10:23 tekst:

Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę.

Znaczenie

Wszystko, czego się spodziewamy, czy rozwijanie charakteru, czy przyszłej chwały, wszystko budujemy na fundamencie Boskiej obietnicy. Ceńmy więc tę prawdę, aby w jaki bądź sposób nie sprawić jej ujmy. Nie tylko trzymajmy Prawdę w literze, ale i w duchu; z miłości ku niej, ponieważ jest nie tylko prawdziwą, ale piękną i wielką. Pamiętajmy także na wytrwanie w cierpliwości, abyśmy nie tylko pielęgnowali przymioty chrześcijańskie i czynili je, ale żebyśmy z radością przyjmowali różne próby, doświadczenia i prześladowania, które Bóg nasz uważa za właściwe, by nas niemi doświadczyć, a tym sposobem pomóc do rozwinięcia charakteru, bez którego doskonałej miłości nie można posiąść ani jej utrzymać.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku