Cytat z Biblii na dziś: List do Hebrajczyków 10:32-33 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Hebrajczyków 10:32-33 tekst:

Wspomnijcie na dni pierwsze, w których będąc oświeceni, znosiliście wielki bój utrapienia, lubo to, gdyście byli i urąganiem i utrapieniem na podziw wystawieni, lub też, gdyście się stali uczestnikami tych, z którymi się tak obchodzono.

Znaczenie

Nawet najsilniejsi z braci potrzebują pomocy, zachęty i wsparcia innych. Bóg tak rozrządził, byśmy się nie czuli zadowolonymi w sobie, tak dalece, że nawet nasze poleganie na Bogu, zdaje się wymagać spół dzielności, sympatii, zachęty i miłości współpracowników w winnicy Pańskiej. Jeżeli ktokolwiek ponosił, kiedy pewne trudy i upalenia dnia w służbie ewangelicznej, to zapewne zgodzi się z tą myślą. Tu zatem można się przekonać, że wielu z dzieci Bożych, którzy, choć sami nie posiadają wielkich talentów, zdolności, lub sposobności służenia Ewangelii, jednak mogą być pomocnikami i współpracownikami w sprawie Bożej.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz