Cytat z Biblii na dziś: List do Hebrajczyków 10:38 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Hebrajczyków 10:38 tekst:

Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.

Znaczenie

To, że przez wiarę otrzymujemy pierwszy impuls duchowego życia, nie jest jeszcze rzeczą dostateczną, lecz przeszedłszy ze śmierci do żywota tymże sposobem, musimy trwać w korzystaniu pokarmu duchownego, byśmy przez to mogli uróść. Musimy także postępować z wiarą, poddając się kierownictwu Ducha Świętego, przez Słowo Prawdy. Życie z wiary jest to sprawa osobista, tak umysłu, jak i serca. Jest ono czymś więcej, jak przyjęciem pewnych zasad, które uważamy za zgodne z Pismem Św. a zatem za prawdziwe; jest to przyswajanie sobie tego, o czym przekonaliśmy się, że jest Prawdą, tak, że zasady Prawdy stają się naszymi zasadami, a jej obietnice naszym natchnieniem.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku