Cytat z Biblii na dziś: List do Hebrajczyków 11:6 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Hebrajczyków 11:6 tekst:

Bez wiary nie można podobać się Bogu; albowiem ten, co przystępuje do Boga, wierzyć musi, że jest Bóg, a że nagrodę daje tym, którzy Go szukają.

Znaczenie

„Jakoś uwierzył, niech ci się tak stanie”. To jest metoda według której Pan, zdaje się, postępuje ze wszystkimi, którzy są Jego uczniami, począwszy od najpierwszej chwili powołania ich do Chrześcijańskiego życia i doświadczeń. Wiara jest wymaganą, gdy on zdaje się nie zwracać na nas uwagi; wiara potrzebną jest, gdy mamy powodzenie tak w rzeczach duchownych, jak i doczesnych; również mocną wiarę powinniśmy posiadać i wtedy, gdy wszystkie potęgi i przeciwności zdają się walczyć przeciwko nam. To, co pokonywa świat, jest wiara, która we wszystkich warunkach życia jest zdolną spoglądać ku Bogu z zupełnym zaufaniem w Jego dobroć i wierność, pamiętając, że według Jego przyrzeczenia, wszystkie rzeczy ostatecznie obrócą się nam na pożytek, dlatego, iż jesteśmy Jego ludem.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku