Cytat z Biblii na dziś: List do Hebrajczyków 12:1 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Hebrajczyków 12:1 tekst:

I my zatem mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, [a przede wszystkim] grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach.

Znaczenie

Ubiegający się o nagrodę wielkiego powołania, ci, którzy usiłują bieżeć w zawody, „przepasawszy biodra myśli” wzmocnijcie wasze zamiary i usiłowania; odnawiając postanowienia; podwójcie pilność, odrzućcie na stronę ciężar niepotrzebnych trosk, wzmocnijcie gorliwość, a jak Apostoł mówi i zachęca, bierzcie cierpliwie w zawodzie, który sobie obraliście, Lecz nie mamy biedź na próżno, ale jako mający na widoku cel, i jako ci, którzy postanowili swoje powołanie i wybór pewnymi uczynić.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz