Cytat z Biblii na dziś: List do Hebrajczyków 12:11 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Hebrajczyków 12:11 tekst:

Wszelkie karanie, gdy przytomne jest, nie zda się być wesołem ale smutnym, lecz potem owoc sprawiedliwości spokojny przynosi tym, którzy są przez nie wyćwiczeni.

Znaczenie

Przez takie to ćwiczenia człowiek mięknie i staje się gotowym do uległości i posłuszeństwa, ze spokojem może powiedzieć: mogę czynić wszystko, znieść wszystko, przez Chrystusa, który mnie wzmacnia. W miarę stopniowego usuwania nieczystości starej natury a przejawienia się złota coraz więcej podobne tym drogie dusze stają się droższymi ich umiłowanemu Panu. Tak są oni jemu drogimi, że w każdym cierpieniu jest On im bliższym ze swą łaską dla podtrzymania i pocieszania ich swą obecnością, a im większe przykrości i cierpienia, tym bardziej uświęcającymi są wspomnienia tych chwil, w których Jutrzenka świeciła najjaśniej!

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku