Cytat z Biblii na dziś: List do Hebrajczyków 12:3 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Hebrajczyków 12:3 tekst:

Uważajcie jaki jest Ten, który podejmował takowe od grzeszników przeciwko sobie sprzeciwianie, abyście osłabiwszy w umysłach waszych nie ustawali.

Znaczenie

Wiele z dzieci Bożych upadło na duchu i osłabło w swych umysłach, a tym samem wystawiło się na niebezpieczeństwo utraty wielkiej nagrody, dlatego, że nie badali, nie zastanawiali się i nie porównywali, na ile Chrystus Pan znosił różne przeciwności i cierpienia. Jeżeliby wzięli na uwagę Jego doskonałość i na ile ta światłość, którą On reprezentował, była wzgardzoną, to mogliby się spodziewać, że i ich światłość nie będzie ocenioną, ani uznaną. Gdyby się zastanowili, ile Chrystus Pan cierpiał niewinnie dla sprawiedliwości, a przy tym porównali swoje postępki (choćby wykonane w najlepszej intencji), że są one dalekimi od doskonałości – wtedy byliby wzmocnieni i zachęceni do wytrwałości w noszeniu trudów, jako dobrzy żołnierze nie ustawaliby w czynieniu dobrze i nie upadaliby pod ciężarem trudów i przeciwności.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku