Cytat z Biblii na dziś: List do Hebrajczyków 12:7 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Hebrajczyków 12:7 tekst:

Jeżeli znosicie karanie, Bóg się wam ofiaruje jako synom; albowiem któryż jest syn, którego by ojciec nie karał.

Znaczenie

Charakter nie może się zupełnie wyrobić bez cierpień. Jest on jak roślina: najpierw będąc bardzo delikatną, wymaga obfitości słońca, miłości Bożej; częstego polewania deszczem Bożej łaski; wiele uprawy przez zastosowywanie znajomości Boskiego charakteru, jako dobry grunt dla wiary i natchnienia do posłuszeństwa, a wtedy, gdy tak został rozwinięty pod tymi korzystnymi warunkami, jest gotowym do oczyszczania i ćwiczeń; jest także zdolnym do znoszenia pewnych trudów. W miarę rozwijania się mocy i siły charakteru próby zastosowywane służą jedynie dla pozyskania więcej siły, piękności, wdzięku i łaski, aż wskutek cierpień został on ostatecznie rozwinięty, utrwalony i wzmocniony.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku