Cytat z Biblii na dziś: List do Hebrajczyków 13:6 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Hebrajczyków 13:6 tekst:

Pan mi jest pomocnikiem, nie będę się bał, aby mi miał co uczynić człowiek.

Znaczenie

Aby można właściwie postępować w życiu, być zdolnym znieść różne próby i doświadczenia w takim duchu, jak Bóg postanowił — w duchu, by można cieszyć się w utrapieniu i uważać takie doświadczenia za radość — potrzeba także, by pozbyć się strachu i bojaźni ludzkiej, która sprowadza sidło. Wolą Pańską jest, byśmy się bali Boga, a nie ludzi śmiertelnych. Sprawiedliwi są odważnymi jak lwy, a pokornymi jak owce, łagodnymi jak gołębice. To szczególne połączenie powinien posiadać każdy Chrześcijanin i wątpimy, czy może posiadać kto inny.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku