Cytat z Biblii na dziś: List do Hebrajczyków 3:13 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Hebrajczyków 3:13 tekst:

Napominajcie jedni drugich na każdy dzień póki się Dziś nazywa, aby kto z was nie był zatwardzony oszukaniem grzechu.

Znaczenie

Gdy zauważymy, że w jakimkolwiek stopniu duchowy letarg niepostrzeżenie zaczyna opanowywać nas i znieczula nasze zmysły duchowe, tak że w Prawdzie nie znajdujemy już dla siebie natchnienia, natenczas bezzwłocznie powinniśmy udać się do Słowa Bożego, abyśmy przez uświęcającą jego moc i przez modlitwę mogli powrócić do jedności i łączności z Bogiem. Albowiem staliśmy się uczestnikami Chrystusa, jeśli że tylko początek ufności zachowamy statecznie do końca. Do Żyd. 3:14.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz