Cytat z Biblii na dziś: List do Hebrajczyków 4:10 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Hebrajczyków 4:10 tekst:

Albowiem który wszedł do odpoczynienia jego, ten też odpoczął od dziełów swych, jako Bóg od swoich.

Znaczenie

Zamiast wymagać jeden z siedmiu dni, w istocie prawo miłości kontroluje i reguluje nasz cały czas; siedem dni w tygodniu obowiązani jesteśmy miłować Pana Boga naszego ze wszystkiego serca, ze wszystkiej myśli, z całej duszy i siły; siedem także dni w tygodniu powinniśmy miłować bliźniego jak samych siebie; również siedem dni w tygodniu powinniśmy odpoczywać — odpoczywać od naszych spraw — odpoczywamy, jeżeli wierzymy w dokończone dzieło Chrystusa. Odpoczywać w miłości Bożej, znaczy posiadać pokój Boży, który przechodzi wyrozumienie, a który powinien stale rządzić w sercach naszych.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku