Cytat z Biblii na dziś: List do Hebrajczyków 4:15-16 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Hebrajczyków 4:15-16 tekst:

Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. 16 Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla [uzyskania] pomocy w stosownej chwili.

Znaczenie

W razie pokus serce nasze powinno się wznieść do naszego Mistrza pełne wiary, z uznaniem Jego miłości, mądrości, zdolności i gotowości niesienia nam pomocy i że On może sprawić, by wszystko pomagało ku dobremu tym, którzy Go miłują. Takie żądanie pomocy w razie potrzeby na pewno może przynieść nam od Boga Jego radę, pomoc i siłę do wykonywania sprawiedliwości, prawdy, czystości i miłości; a tym sposobem możemy być zwycięzcami nie tylko na godzinę, dzień, ale stać się zupełnymi zwycięzcami.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku