Cytat z Biblii na dziś: List do Hebrajczyków 4:3 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Hebrajczyków 4:3 tekst:

My, którzyśmy uwierzyli, wchodzimy do odpocznienia.

Znaczenie

Nasze odpocznienie w Panu jest na tyle zupełnym, na ile wierzymy Bogu. Kto wierzy mocno, odpoczywa zupełnie; lecz kto wierzy częściowo, częściowo też odpoczywa. Idealnym stanem, o którego powinien się starać duchowny Izraelita, jest doskonały odpoczynek, doskonałe i zupełne zachowywanie Sabatu w obecnych jego warunkach, oczekując i starając się o inny zupełniejszy, odpoczynek istotny doskonałego stanu, odpocznienie, które zostaje ludowi Bożemu. „Starajmy się tedy, abyśmy weszli do onego odpocznienia (Sabatu), żeby kto nie wpadł w tenże przykład niedowiarstwa” (Cielesnego Izraela). Do Żyd. 4:9-11.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku