Cytat z Biblii na dziś: List do Hebrajczyków 5:14 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Hebrajczyków 5:14 tekst:

Doskonałym należy twardy pokarm, to jest tym, którzy przez przyzwyczajenie mają zmysły wyćwiczone ku rozeznaniu dobrego i złego.

Znaczenie

Mający istotną i szczerą wiarę w Boga są gotowi wierzyć Jego Słowu, i tacy już uprzednio powinni być ugruntowani w początkowych zasadach nauki Chrześcijańskiej, po czym stale powinna postępować budowla, do której powinno się używać złota, srebra i drogich kamieni. Tacy, jeżeli są prawdziwymi i wiernymi Bogu, mogą rozeznać różnicę między prawdą a błędem. Powinniśmy wiedzieć i rozumieć w co, i dlaczego my wierzymy, a wtedy śmiało i odważnie głosić ją, bo, „jeśli by trąba niepewny głos dała, któż się do boju gotować będzie?” 1 Kor. 14:8.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku