Cytat z Biblii na dziś: List do Hebrajczyków 6:10 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Hebrajczyków 6:10 tekst:

Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o pracy waszej i miłości, którąście okazali dla imienia jego, gdyście służyli świętym, a i teraz jeszcze służycie.

Znaczenie

Nikt z dzieci Bożych nie powinien opuszczać żadnej sposobności, by w teraźniejszym czasie żniw, nie wykorzystać nastręczającej się okazji służenia prawdzie. Powinno się starać każdodziennie podnosić królewskie godło, by wykazać chwałę Tego, który nas powołał z ciemności do światłości. Winniśmy również pomagać i współdziałać z tymi, których Bóg w opatrzności swej umieścił na stanowisku i postawił w korzystniejszych warunkach do służenia ogółowi.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku