Cytat z Biblii na dziś: List do Kolosan 1:27 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Kolosan 1:27 tekst:

Chrystus pośród was – nadzieja chwały.

Znaczenie

Prawdziwe dziecko Boże powinno posiadać odrębny właściwy sobie charakter, który by nie polegał i nie był zależnym od egzystencji duchownej innego Chrześcijanina. Ze Słowa Prawdy, głoszonego i okazywanego czynami innych Chrześcijan, powinien wyciągać dla siebie zasady życia etc., które by utrwaliły jego charakter i duchową odrębność. Tak dalece powinna być stanowczą i utwierdzoną duchowa indywidualność każdego Chrześcijanina, że gdyby nawet zdarzyło się. że który z ulubionych braci lub sióstr, przez których doszliśmy do znajomości prawdy i byliśmy przyprowadzeni do zupełności uformowania naszego charakteru, odpadli od Prawdy (a co jest niemożebne, jak pokazuje apostoł Paweł — Żyd. 6:4-6; Gal. 1:8), to jednak powinniśmy stać sami, zdolni sami przyswajać sobie Ducha Prawdy.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku