Cytat z Biblii na dziś: List do Kolosan 3:9-10 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Kolosan 3:9-10 tekst:

Zewlekliście człowieka starego z jego uczynkami, a oblekliście nowego, tego, który się odnawia w znajomość, podług obrazu Tego, który Go stworzył.

Znaczenie

Stare rzeczy minęły i stały się wszystkie nowymi, to znaczy, iż one stały się jedynie w naszych umysłach przez odmianę naszej woli. Właściwie ta przemiana nastąpi wtedy, gdy to, co jest śmiertelnego przyoblecze nieśmiertelność i to, co skazitelne, powstanie w nieskazitelności, wzbudzone w chwale i mocy, jako istoty duchowne. W międzyczasie zaś, aby okazać się godnymi uczestnictwa w Pierwszym Zmartwychwstaniu, jest wymagane, abyśmy okazali nasze dobre chęci i gorliwość stania się tym, czym Pan Bóg żąda, abyśmy byli. Najlepszy sposób, przez który możemy okazać i dowieść tak Bogu, jak przekonać nas samych wtedy, jeżeli trzymamy w ścisłej kontroli nasze serce i nasze myśli.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku