Cytat z Biblii na dziś: List do Rzymian 12:1 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Rzymian 12:1 tekst:

Proszę was tedy bracia przez miłosierdzie Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą.

Znaczenie

Oddać wszystko na służbę Bogu nie tylko jest rzeczą rozumną, lecz czynem bardzo małym, o wiele mniejszym, niżbyśmy chcieli złożyć Temu, który tak wiele okazał ku nam miłości i łaski. Gdy poświęcamy się Bogu, to nawet powinniśmy tak się czuć, jakby nie było żadnej nagrody, przywiązanej do tego poświęcenia. Lecz ponieważ Bóg naznaczył wielką nagrodę i błogosławieństwa za oddanie się i poświęcenie Jemu na służbę, przeto powinniśmy uważać, że odmówienie przyjęcia tej służby, byłoby nie tylko wskazówką braku ocenienia miłosierdzia Bożego, lecz także wskazówką słabości umysłowej i braku sądu, który nie jest zdolny zważyć mało znaczące i przemijające przyjemności samowoli na krótkich kilka lat, w porównaniu do wieczności i nieskończonej radości, błogosławieństwa i chwały w zgodzie i harmonii z Bogiem.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku