Cytat z Biblii na dziś: List do Rzymian 12:12 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Rzymian 12:12 tekst:

w modlitwie (bądźcie) wytrwali.

Znaczenie

O jak wielkim przywilejem i łaską Bożą jest drodzy współuczniowie naszego Mistrza, gdy się znajdujemy w stanie i usposobieniu do modlitwy, gdy możemy wznosić się myślą i sercem do Boga, w każdej chwili i na każdym miejscu i wyrozumiewać, że tak Ojciec Niebieski, jak i nasz Zbawiciel ustawicznie z nami przebywają, Gdyśmy obowiązki dnia wypełnili pod Jego okiem i nadzorem, lub kiedykolwiek, dusza nasza odczuwa potrzebę łączności z Bogiem, o jak błogą jest ta chwila, jeżeli możemy w odosobnieniu sam na sam z Bogiem otworzyć i wylać przed Nim nasze serca.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku