Cytat z Biblii na dziś: List do Rzymian 13:10 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Rzymian 13:10 tekst:

Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.

Znaczenie

Czyjekolwiek serce nie jest w harmonii z prawem Nowego Przymierza, które zawiera się w miłości — litości, uprzejmości, dobroci, udowadnia tym, że żadną miarą nie został przyjęty od Boga, jako Syn Jego i współdziedzic z Chrystusem. Jeżeli nie posiadamy w sercach naszych miłości dla braci, łagodności, dobroci i uprzejmości dla wszystkich ludzi, a nawet i dla zwierząt, w takim razie nie posiadamy ducha, który by nas mógł przeprowadzić w dopełnieniu ofiary niezbędnej w obecnych warunkach. Będzie tylko kwestią czasu, gdy tacy, uniesieni pychą i próżną chwałą, wykoleją się, drogi ofiarowania będąc pochwycone przez samolubstwo, które ich całkowicie ogarnie.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku