Cytat z Biblii na dziś: List do Rzymian 13:12 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Rzymian 13:12 tekst:

Noc przeminęła, a dzień się przybliżył; odrzućmyż tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroje światłości.

Znaczenie

Za uczynki ciemności można uważać te uczynki, które by nie zniosły ostrej krytyki, które by wobec światła nowego okresu, gdyby nastał w całej swej pełni, nie mogły otrzymać pochwały. Pamiętajmy, że należymy do nowego, a nie do starego okresu, przeto powinniśmy żyć odpowiednio, do wymagań naszego obywatelstwa i odpowiedzialności, jakie mamy względem Księcia światłości, a zarazem mamy unikać Księcia ciemności, jego dróg i jego uczynków.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku