Cytat z Biblii na dziś: List do Rzymian 13:13 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Rzymian 13:13 tekst:

Chodźmy uczciwie jako we dnie.

Znaczenie

Każdy człowiek powinien być uczciwym, nie tylko w sprawach i rzeczach materialnych, pieniężnych, lecz winien być sprawiedliwym w obchodzeniu się z bliźnimi, w traktowaniu swych braci, a przede wszystkim, by być prawym i szczerym względem Boga i w swym wyznawaniu wiary. Pod tym względem wszyscy Chrześcijanie będą doświadczeni, aby ci, którzy miłują względy ludzi, raczej, niż mieć łaskę u Boga, i wolą raczej głosić kłamstwo, niż Prawdę, tacy będą pozostawieni ich własnym dążeniom, które okażą się szkodliwymi dla ich zbawienia, a temu samem udowodnią, że nie posiadają kwalifikacji dostania się do Królestwa, pomimopomimo iż ostatecznie mogą się jeszcze stać użytecznymi.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku