Cytat z Biblii na dziś: List do Rzymian 14:21 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Rzymian 14:21 tekst:

Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina ani żadnej rzeczy, którą się brat twój obraża albo gorszy, albo słabieje.

Znaczenie

„Kto by zgorszył jednego z tych najmniejszych” (Mat. 18:6) liczyłoby się to za wielki występek przeciwko prawu miłości według orzeczenia Pańskiego, byłoby również przestępstwem wobec Niego, gdyby kto był przyczyną obrażenia innych, to jest stał się przeszkodą komu, by się nie mógł stać bratem domownikiem wiary. Zatem jest to jasnym, że chociaż znajomość nie obciąża naszego sumienia, ani ogranicza naszej wolności, to jednak miłość musi pierwej je uwzględnić, zanim możemy naszej wolności używać. Miłość stawia nam niewzruszone przykazanie mówiąc: Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca, a bliźniego twego jak samego siebie. Przeto nie znajomość ani wolność, lecz miłość ostatecznie decyduje w każdej sprawie.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku