Cytat z Biblii na dziś: List do Rzymian 15:1 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Rzymian 15:1 tekst:

My, którzy jesteśmy mocni, powinniśmy znosić mdłości słabych, a nie podobać się samym sobie.

Znaczenie

Od zasad nie powinniśmy odstępować za żadną cenę, lecz prawa osobiste, jak i wolność, możemy poświęcać na korzyść innych, by przez to podobać się Bogu. Paweł apostoł zawsze był gotów bronić zasad (Galat. 2:5-11), lecz co się tyczy ofiarowania swych praw doczesnych, jak różnych przywilejów i osobistej wolności na korzyść Kościoła i sprawy Bożej, to Apostoł bez wątpienia zajmuje pierwsze miejsce po Panu Jezusie i jest pięknym przykładem dla Kościoła.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku