Cytat z Biblii na dziś: List do Rzymian 15:2 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Rzymian 15:2 tekst:

Przetoż każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku dobremu dla zbudowania.

Znaczenie

Nauką dla każdego członka Królewskiego Kapłaństwa jest to, że szczególnym posłannictwem ich urzędu, w teraźniejszym czasie, jest ofiarowanie… Królewskie Kapłaństwo często wypuszcza z uwagi pewien rodzaj pracy, tj. sposobność wyrzeczenia się naszych zapatrywań dążności lub pierwszeństwa; by dla miłego spokoju natomiast przyjąć plany i zapatrywanie innych, tam, gdzie jedynie chodzi o sprawę osobistą, a gdzie, jak się nam zdaje, Pan Bóg by przyjął tę rzecz w ten lub inny sposób. Przeto jeżeli byśmy zauważyli, że poświęcając nasze korzyści, lub jeżeli byśmy zauważyli, że przez poświęcenie naszych korzyści lub wygód na żądanie innych, moglibyśmy przez to osiągnąć coś dobrego, to dla miłego spokoju powinniśmy to uczynić.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku