Cytat z Biblii na dziś: List do Rzymian 15:3 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Rzymian 15:3 tekst:

Urągania, urągających Tobie, przypadły na mię.

Znaczenie

Starajmy się, byśmy mogli nosić urągania Chrystusowe tak, jak On je nosił, powinniśmy się litować i modlić za błądzących grzeszników, by im Bóg dał opamiętanie. Uzbroiwszy się w hart duszy i pokorę, mamy uważać cierpienia jako przywilej, a zarazem, jako dobrzy żołnierze, udowodnić nasze przywiązanie do Boga, przez wytrwanie w trudach, podczas pełnienia służby. Nie zdziwiła Go ludzka niegodziwość i upodlenie. On wiedział, że znajdował się w nieprzyjaznym świecie, który będąc skrępowany grzechem, znajduje się przeważnie pod panowaniem księcia ciemności, spodziewał się urągań, naigrawań i prześladowań, które On znosił cierpliwie, podczas gdy Jego czułe serce, prawie niepomne na własne cierpienia, było pełne litości i czułości dla innych.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku