Cytat z Biblii na dziś: List do Rzymian 5:3-5 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Rzymian 5:3-5 tekst:

Chlubimy się z ucisków, wiedząc, iż ucisk cierpliwość sprawuje, a cierpliwość doświadczenie, a doświadczenie nadzieję, a nadzieja nie pohańbia przeto, iż miłość Boża rozlana jest w sercach przez Ducha świętego, który nam jest dany.

Znaczenie

Potrzebujemy posiadać cierpliwość, lecz ona może być osiągniętą jedynie przez doświadczenia i próby. Potrzebujemy mieć wiarę, ale ta pochodzi tylko przez znajdowanie się w potrzebie. Potrzebujemy także różne doświadczenia do naszej przyszłej działalności, które znów można pozyskać przez takiego rodzaju doświadczenia, które by uczyniły nas zdolnymi współczuć ze słabościami i trudnościami tych, którzy nas otaczają, dla których mamy być przedstawicielami, którym mamy służyć po dojściu do tronu chwały. Nauką zatem dla nas jest, abyśmy w teraźniejszych doświadczeniach dawali odpór złemu, pokonując je nie złem, ale dobrem.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku