Cytat z Biblii na dziś: List do Rzymian 8:13 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Rzymian 8:13 tekst:

Jeślibyście według ciała żyli, pomrzecie.

Znaczenie

Co to znaczy żyć według ciała? Na to odpowiadamy: jest to stosowanie swego życia i uleganie skłonnościom i woli upadłej ludzkiej natury. Jest ta najłatwiejsza droga do postępowania. By dojść do tego stanu, nie potrzebujemy nic więcej czynić jak poddać się skłonnościom, naszej starej natury i zaprzestać z nią walki. Jak tylko to uczynimy, zaraz poczujemy, że jesteśmy niesieni prądem, który stopniowo staje się bystrzejszym, a możność oparcia się trudniejszą.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku