Cytat z Biblii na dziś: List do Rzymian 8:14 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Rzymian 8:14 tekst:

Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi.

Znaczenie

Ten jest zatem nasz przewodnik, przez którego możemy wiedzieć właściwe nasze stanowisko, nie tylko na początku naszego biegu, lecz aż do jego końca, to jest, jeżeli jesteśmy prowadzeni Duchem Bożym — jeżeli tą drogą postępujemy, jeżeli to jest, czego szukamy i o co się ubiegamy — wtedy jesteśmy Synami Bożymi, takich Bóg przyjmuje za swoich synów, którzy przychodzą do Niego przez Chrystusa, którzy ufają w Jego zasługi, noszą szatę godową i którzy stale trwają w tym stanie duchowym.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku