Cytat z Biblii na dziś: List do Rzymian 8:28 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Rzymian 8:28 tekst:

Wiemy, że tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy pomagają ku dobremu, to jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są.

Znaczenie

Mając to na względzie ludzie miłujący Boga zawsze powinni być zadowoleni, w cokolwiek Boska opatrzność ich zaopatruje. Gdy uczynili cokolwiek było w ich mocy, powinni czuć się zadowolonymi i spokojnymi, a nie wzburzonymi, niezadowolonymi, lub narzekać na Opatrzność Boską. Bardzo możebne, że Pan Bóg ich doświadcza, próbuje i przygotowuje do szczególnego działu, a doznane doświadczenia są dla nas tym przygotowaniem do zamierzonego dzieła. Powinniśmy także pamiętać, że nie jesteśmy dostatecznie zdolnymi do ocenienia naszych niedoskonałości, a zatem niezdolni do osądzenia, jakie doświadczenia powinniśmy przechodzić, które by nam mogły pomóc do wyrobienia potrzebnych zdolności.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku