Cytat z Biblii na dziś: List do Rzymian 8:3-4 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Rzymian 8:3-4 tekst:

Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, [tego dokonał Bóg]. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla [usunięcia] grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według Ducha.

Znaczenie

Jakaż ulga i pociecha zawiera się w tym zapewnieniu! Zaiste jest ono słowem żywota! Ono wzbudza w nas nadzieję. Jeżeli Bóg przyjmuje nasze doskonałe pragnienia serca, zamiast absolutnej doskonałości ciała, wtedy w istocie mamy nadzieję zbliżenia się do tego wzoru, jaki nam został wystawiony, to jest wzoru doskonałości… Możemy postępować według Ducha, odnośnie do jednak naszego ciała śmiertelnego, nie możemy postępować według wymagań Ducha. Naszym umysłem, czyli duchem, postępujemy, wtedy gdy nasze zamiary i chęci są doskonałymi i to jest właściwie tym, czego od nas wymaga Ojciec nasz Niebieski, aby chęci, czyli pragnienia nasze były doskonałymi.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku