Cytat z Biblii na dziś: List do Tytusa 1:15-16 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Tytusa 1:15-16 tekst:

Wszystkoć czyste, czystym, lecz pokalanym i niewiernym nie masz nic czystego, ale pokalany jest umysł i sumienie ich. Udawają, że Boga znają; ale uczynkami swemi tego się zapierają, będąc obrzydłymi i nieposłusznymi, a do wszelkiego dobrego uczynku nie sposobnymi.

Znaczenie

Co za okropny jest taki stan i jak ostrożnymi powinny być dzieci Boże, nie tylko, by posiąść czyste serca i myśli, lecz również, aby zachować czyste sumienia w zgodzie i harmonii ze słowem Bożym. Taki stan może być utrzymany jedynie wtedy, gdy często i surowo sądzimy samych siebie przez wzór, który nam Bóg postawił i Jego reguły, zawarte w Jego prawie miłości. „Pragnę doznać uczucia pychy. Lub głupiej żądzy, By powstrzymać błądzącą mą wolę przytłumić wzniecający się płomień.”

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku