Cytat z Biblii na dziś: List do Tytusa 3:2 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Tytusa 3:2 tekst:

Nie mówcie źle o innych.

Znaczenie

Jeżeliby żołnierze krzyża Chrystusowego dobrze zrozumieli, że obmowa jest zabójstwem charakteru drugiego człowieka, i że oszczerstwo jest ograbieniem drugiego z jego dobrego imienia, tym wcześniej by ujrzeli tę rzecz, w jej prawdziwym okropnym świetle; tak, jak się ona przedstawia przed Bogiem. Jeżeli przypatrujemy się tej sprawie z prawdziwego, to jest Boskiego punktu widzenia, to niewątpliwie pobudzi ona nowe stworzenie do większej czynności i gorliwości, by pokonać skłonność mówienia źle o innych, a która jest dziełem ciała i diabła. Taki starać się będzie, by wyczyścić ze swego serca ten stary kwas, złości, nienawiści, zwady, przewrotności i obmowy, by mógł być czystym w sercu, podobnym do wzoru swego Zbawiciela.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku