Cytat z Biblii na dziś: List św. Judy 21 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List św. Judy 21 tekst:

Zachowajcie samych siebie w miłości Bożej.

Znaczenie

Piłby trwać w miłości Bożej, potrzeba, aby miłość nasza wzrastała dla zasad sprawiedliwości, i abyśmy byli jej posłuszni, powinniśmy także radować się z każdego doświadczenia, które opatrzność Boża na nas zsyła, to jest, powinniśmy radować się w różnych trudnościach życia, w różnych próbach, zawodach, cierpieniach i t. p. przykrościach niemniej, jak w przyjemnych chwilach życia; jeżeli tylko to jest wolą i zamiarem naszego Niebieskiego Ojca, by nas prowadził i ćwiczył, bądź przez niektóre, bądź przez wszystkie te środki, i dał nam możność, byśmy mogli wniknąć więcej w siebie, poznać nasze niedostatki i jeszcze lepiej poznać owo prawo doskonałej wolności, które On ustanowił i żąda, abyśmy się wiernie tego prawa trzymali i z całego serca temuż się poddali.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku