Cytat z Biblii na dziś: List św. Judy 3 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List św. Judy 3 tekst:

Musiałem wam pisać, napominając, iżbyście bojowali o wiarą raz świętym podaną.

Znaczenie

Nasz dobry bój wiary zależy w znacznej mierze na bronieniu Słowa Bożego, które zawiera w sobie również bronienie Boskiego charakteru. To znaczy, iż jesteśmy gotowi za jaką bądź cenę stanąć w obronie Prawdy bez względu na liczbę zapaśników, wierzeń i teorii ludzkich, które fałszywie przedstawiają wielką radość, głoszoną przez naszego Pana i Jego Apostołów, a która jednak w swoim czasie będzie udziałem wszystkich narodów. Apostoł Paweł mówił o sobie: Jestem postawiony, abym bronił Prawdy. 1 my nie możemy czynić inaczej, jak bronić Prawdy. Prawda przedstawia Boga i Chrystusa, stąd też jest naszym godłem, a jako prawdziwi i wierni żołnierze musimy aż do śmierci bronić naszego godła — sztandaru.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku