Litania do Anioła Stróża

Pobierz wersję PDF do druku

Litania do Anioła Stróża w formacie PDF do łatwego wydruku

Pobierz Litania do Anioła Stróża PDF do druku

Aniołowie nie mają materialnego ciała ani płci. Nie wiemy, jak wyglądają. Nasza wizja mężczyzny w długiej szacie z aureolą i ze skrzydłami jest mylna, choć ułatwia ludzkim, niedoskonałym umysłom wyobrażenie sobie tej niezwykłej, stworzonej przez Boga istoty.

Anioł ponad wszystko pragnie nam pomagać. Aby mógł to robić, musimy mu na to pozwolić, np. zapraszając do swojego życia poprzez modlitwę (odpowiednia będzie też Modlitwa do Anioła Stróża). Usiądź w ciszy i podziel się z nim pragnieniami swojego serca, swoimi lękami i nadziejami. Kontaktując się ze swoim Aniołem Stróżem, kontaktujesz się z Bogiem, bo wszystko, co chce Ci przekazać, pochodzi od Boga.

Powściągnij swoją niecierpliwość i poczekaj. Patrz uważnie, a dostrzeżesz w swoim życiu cuda. Zaufaj Aniołowi tak, jak zaufała mu Maryja. Modlitwa Anioł Pański upamiętnia ten moment.

Modlitwa jest aktualizacją wiary: modlitwa bez wiary staje się ślepa, wiara zaś bez modlitwy się rozpada

Benedykt XVI

Wersja krótka Litanii

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Królowo Anielska, módl się za nami.
Święty Aniele, stróżu mój, …
Święty Aniele, przewodniku mój, …
Święty Aniele, doradco mój, …
Święty Aniele, opiekunie mój, …
Święty Aniele, miłośniku mój, …
Święty Aniele, duchowy bracie mój, …
Święty Aniele, nauczycielu mój, …
Święty Aniele, pasterzu mój, …
Święty Aniele, pomocniku mój, …
Święty Aniele, pocieszycielu mój, …
Święty Aniele, patronie mój, …
Święty Aniele, obrońco mój, …
Święty Aniele, wodzu mój, …
Święty Aniele, zachowawco mój, …
Święty Aniele, od którego pochodzi natchnienie do dobrego, …
Święty Aniele, oświecicielu mój, …

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie eleison, Chrysta eleison, Kyrie eleison.

V. Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie.
R. Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:
Boże, który w niewymownej dobroci Swojej świętych Aniołów dla naszej obrony posłać raczysz, daj nam, pokornie Cię prosimy, abyśmy opieką ich byli zawsze chronieni i wspólnym z nimi obcowaniem cieszyli się wiecznie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Wersja dłuższa Litanii

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Królowo Nieba, módl się za nami.
Święty Aniele, sługo Boży, …
Święty Aniele, stróżu mój, …
Święty Aniele, patronie mój, …
Święty Aniele, duchowy bracie i przyjacielu mój, …
Święty Aniele, przewodniku na moich drogach, …
Święty Aniele, pasterzu mój troskliwy, …
Święty Aniele, mój doradco w chwilach wątpliwości, …
Święty Aniele, opiekunie mój we wszystkich niebezpieczeństwach, …
Święty Aniele, mój obrońco przed wszelką napaścią zła, …
Święty Aniele, mój najwierniejszy opiekunie, …
Święty Aniele, mój nauczycielu i doradco w dobrym, …
Święty Aniele, mój towarzyszu w życiu i w chwili śmierci, …
Święty Aniele, świadku wszystkich mych uczynków, …
Święty Aniele, prowadzący mnie ścieżkami dobra, …
Święty Aniele, napominający mnie w moim grzechu, …
Święty Aniele, mój wspomożycielu we wszystkich trudnościach, …
Święty Aniele, mój pocieszycielu w nieszczęściach i smutkach, …
Święty Aniele, wodzu mój we wszystkich moich walkach i zmaganiach, …
Święty Aniele, pomocniku mój w trudnych przedsięwzięciach, …
Święty Aniele, mój stróżu w żywocie doczesnym, …
Święty Aniele, moja tarczo w godzinie śmierci, …
Święty Aniele, mój orędowniku u Boga, …
Święty Aniele, miłujący czystość, …
Święty Aniele, miłujący niewinność, …
Święty Aniele, posłuszny we wszystkim Bogu, …
Święty Aniele, zatroskany o moją duszę, …
Święty Aniele, wzorze pokory i czystości, …
Święty Aniele, przewodniku w posłuszeństwie woli Bożej, …
Święty Aniele, który zachowujesz mnie na tej ziemi, …
Święty Aniele, od którego pochodzi natchnienie do dobrego, …
Święty Aniele, który oświecasz mój umysł, …
Święty Aniele, który skłaniasz moją wolę do dobrego, …
Święty Aniele, który uczysz mnie miłości Bożej, …
Święty Aniele, który jesteś zawsze przy mnie z woli Boga, …
Święty Aniele, który starasz się o moje zbawienie, …

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.

K: Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie.
W: Aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

Módlmy się:
Boże, który w niewymownej opatrzności swojej świętych aniołów dla naszej obrony posyłać raczysz, daj nam, pokornie Cię prosimy, abyśmy opieką ich byli zawsze chronieni i wspólnym z nimi obcowaniem cieszyli się wiecznie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Śpiewana Litania do Anioła Stróża na YouTube

Mówiona, recytowana Litania do Anioła Stróża

Dodaj komentarz