Litania do Najświętszego Imienia Jezus

Litania do imienia Jezusowego tekst

Pobierz wersję PDF do druku

Litania o Najświętszym Imieniu Jezus w formacie PDF do łatwego wydruku

Pobierz Litania do Najświętszego Imienia Jezus PDF do druku

Podczas Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny Anioł polecił nadać Synowi Bożemu popularne w tamtych stronach imię Jezus. Podkreśla ono człowieczeństwo Chrystusa. Jednocześnie oryginalna forma Jehoszua oznacza „Jahwe jest zbawieniem”. Wypowiadając to imię, chwalimy Pana.

Odmawiamy także Koronkę do Serca Jezusowego oraz Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, aby Pan Jezus przemieniał nasze serca na lepsze.

Kto się czuje słaby, niech się jeszcze więcej modli.

Św. Maksymilian Maria Kolbe

Tekst i słowa Litanii o Najświętszym Imieniu Jezus po polsku

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, …
Duchu Święty, Boże, …
Święta Trójco, Jedyny Boże, …

Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.
Jezu, odblasku Ojca, …
Jezu, jasności światła wiecznego, …
Jezu, królu chwały, …
Jezu, słońce sprawiedliwości, …
Jezu, Synu Maryi Panny, …
Jezu najmilszy, …
Jezu przedziwny, …
Jezu, Boże mocny, …
Jezu, Ojcze na wieki, …
Jezu, wielkiej rady zwiastunie, …
Jezu najmożniejszy, …
Jezu najcierpliwszy, …
Jezu najposłuszniejszy, …
Jezu cichy i pokornego serca, …
Jezu, miłośniku czystości, …
Jezu, miłujący nas, …
Jezu, Boże pokoju, …
Jezu, dawco żywota, …
Jezu, cnót przykładzie, …
Jezu, pragnący dusz naszych, …
Jezu, Boże nasz, …
Jezu, ucieczko nasza, …
Jezu, Ojcze ubogich, …
Jezu, skarbie wiernych, …
Jezu, dobry pasterzu, …
Jezu, światłości prawdziwa, …
Jezu, mądrości przedwieczna, …
Jezu, dobroci nieskończona, …
Jezu, drogo i życie nasze, …
Jezu, wesele Aniołów, …
Jezu, królu Patriarchów, …
Jezu, mistrzu Apostołów, …
Jezu, nauczycielu Ewangelistów, …
Jezu, męstwo Męczenników, …
Jezu, światłości Wyznawców, …
Jezu, czystości Dziewic, …
Jezu, korono Wszystkich Świętych, …

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od zła wszelkiego, wybaw nas, Jezu.
Od grzechu każdego, …
Od gniewu Twego, …
Od sideł szatańskich, …
Od ducha nieczystości, …
Od śmierci wiecznej, …
Od zaniedbania natchnień Twoich, …
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego, …
Przez Narodzenie Twoje, …
Przez Dziecięctwo Twoje, …
Przez najświętsze życie Twoje, …
Przez trudy Twoje, …
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją, …
Przez krzyż i opuszczenie Twoje, …
Przez omdlenie Twoje, …
Przez śmierć i pogrzeb Twój, …
Przez Zmartwychwstanie Twoje, …
Przez Wniebowstąpienie Twoje, …
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu, …
Przez radości Twoje, …
Przez chwałę twoją, …

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu.

Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone;” – daj nam, prosimy, uczucie Twej boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić.
Racz nas obdarzyć, Panie, ustawiczną bojaźnią i miłością świętego imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz Swej opieki tym, których utwierdzasz w Swej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.

Tekst i słowa Litanii o Najświętszym Imieniu Jezus po łacinie

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Iesu, audi nos. Iesu, exaudi nos.

Pater de cælis, Deus, miserere nobis.
Fili, Redemptor mundi, Deus, …
Spiritus Sancte, Deus, …
Sancta Trinitas, unus Deus, …

Iesu, Fili Dei vivi, miserere nobis.
Iesu, splendor Patris, …
Iesu, candor lucis æterne, …
Iesu, rex gloriæ, …
Iesu, sol iustitiæ, …
Iesu, Fili Mariæ Virginis, …
Iesu amabilis, …
Iesu admirabilis, …
Iesu, Deus fortis, …
Iesu, pater futuri sæculi, …
Iesu, magni consilii angele …
Iesu potentissime, …
Iesu patientissime, …
Iesu obedientissime, …
Iesu, mitis et humilis corde …
Iesu, amator castitatis, …
Iesu, amator noster, …
Iesu, Deus pacis, …
Iesu, auctor vitæ, …
Iesu, exemplar virtutum, …
Iesu, zelator animarum, …
Iesu, Deus noster, …
Iesu, refugium nostrum, …
Iesu, pater pauperum, …
Iesu, thesaure fidelium, …
Iesu, bone pastor, …
Iesu, lux vera, …
Iesu, sapientia æterna, …
Iesu, bonitas infinita, …
Iesu, via et vita nostra, …
Iesu, gaudium Angelorum, …
Iesu, rex Patriarcharum, …
Iesu, magister Apostolorum, …
Iesu, doctor Evangelistarum, …
Iesu, fortitudo Martyrum, …
Iesu, lumen Confessorum, …
Iesu, puritas Virginum, …
Iesu, corona Sanctorum omnium, …

Propitius esto, parce nobis, Iesu.
Propitius esto, exaudi nos, Iesu.

Ab omni malo, libera nos, Iesu.
Ab omni peccato, …
Ab ira tua, …
Ab insidiis diaboli, …
A spiritu fornicationis, …
A morte perpetua, …
A neglectu inspirationum tuarum, …
Per mysterium sanctæ incarnationis tuæ, …
Per nativitatem tuam, …
Per infantiam tuam, …
Per divinissimam vitam tuam, …
Per labores tuos, …
Per agoniam et passionem tuam, …
Per crucem et derelictionem tuam, …
Per languores tuos, …
Per mortem et sepulturam tuam, …
Per resurrectionem tuam, …
Per ascensionem tuam, …
Per sanctissimæ Eucharistiæ institutionem tuam, …
Per gaudia tua, …
Per gloriam tuam, …

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis, Iesu.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos, Iesu.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, Iesu.
Iesu, audi nos.
Iesu, exaudi nos.

Oremus.
Domine Iesu Christe, qui dixisti: Petite, et accipietis; querite, et invenietis; pulsate, et aperietur vobis: quæsumus, da nobis petentibus divinissimi tui amoris affectum, ut te toto corde, ore et opere diligamus, et a tua nunquam laude cessemus.
Sancti Nominis tui, Domine, timorem pariter et amorem fac nos habere perpetuqm: quia nunquam tua gubernatione destituis, quos in soliditate tuæ dilectionis instituis: Qui vivis et regnas in sæcula sæculorum.
Amen.

Śpiewana Litania do Najświętszego Imienia Jezus online na YouTube

Śpiewana po polsku

Śpiewana po łacinie

Recytowana/mówiona Litania do Najświętszego Imienia Jezus online na YouTube

Recytowana po polsku

Recytowana po łacinie

Dodaj komentarz