Litania do Miłosierdzia Bożego

Pobierz plik PDF do druku

Pobierz Litanię do Miłosierdzia Bożego w formacie PDF do wydruku

Pobierz Litania do Miłosierdzia Bożego PDF do druku

Nie jesteśmy w stanie pojąć Pana Boga, tak bardzo jest cudowny, wszechmogący i wszechwiedzący. Za Jego najważniejszy przymiot uważane jest miłosierdzie. To ważne stwierdzenie pojawia się już w pierwszym wezwaniu Litanii do Miłosierdzia Bożego. Dalsze wersy opowiadają o tym, w jaki sposób Miłosierdzie Boże przejawia się w realny sposób: w stworzeniu świata, obdarowaniu człowieka życiem nieśmiertelnym, przebaczaniu grzechów, śmierci Jezusa na krzyżu. Odmawiajmy Litanię do Miłosierdzia Bożego, Nowennę do Miłosierdzia Bożego oraz Koronkę do Miłosierdzia Bożego, ufni słowom papieża Franciszka, że Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem ludziom.

Tekst i słowa Litanii do Miłosierdzia Bożego po polsku

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie elejson

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże — zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże — zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże — zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże — zmiłuj się nad nami.

Miłosierdzie Boże, najwyższy przymiocie Stwórcy – ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela, …
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej, …
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Boga, …
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich, …
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia, …
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały, …
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, …
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami, …
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu, …
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie Wcielonym, …
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych, …
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego, …
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia, …
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych, …
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego, …
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych, …
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty, …
Miłosierdzie Boże, w sakramencie Ołtarza i kapłaństwa, …
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej, …
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników, …
Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych, …
Miłosierdzie Boże, w udoskonaleniu świątobliwych, …
Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących, …
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych, …
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych, …
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie, …
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami, …
Miłosierdzie Boże, pokoju konających, …
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych, …
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych, …
Miłosierdzie Boże, korono Wszystkich Świętych, …
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów, …

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie
w odkupieniu świata na krzyżu – przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej – wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze – zmiłuj się nad nami.

K: Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
W: Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będziemy.

Módlmy się:
Boże, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie Twoje, byśmy nigdy, nawet w największych trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki. Amen.

Śpiewana Litania do Miłosierdzia Bożego na YouTube

Recytowana/mówiona Litania do Miłosierdzia Bożego na YouTube

Dodaj komentarz