Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana tekst

Pobierz wersję PDF Litanii

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana do druku w formacie PDF

Pobierz Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana PDF do druku

Dawniej w Kościele odmawiano po sobie trzy litanię: w maju Loretańską, w czerwcu Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa a w lipcu Litanię do Najdroższej Krwi Chrystusowej. Po reformach soborowych i połączeniu święta Bożego Ciała ze świętem Najdroższej Krwi Chrystusa Pana w jedno. W wyniku tych zmian Lipiec utracił swój pierwotny charakter modlitewny.

Litanię tę można odmawiać cały rok a ze względu pierwotnego ustanowienia na lipiec – wtedy szczególnie należy ją odmawiać.

On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów.

Kol 1,13-14

Krew Chrystusa przelana na krzyżu obmywa ludzkość z grzechu i przynosi odkupienie. Daje Życie – nie to powszednie, krótkotrwałe, ale to najważniejsze, wieczne.

Izraelici, widzący w Chrystusie przywódcę powstania, które miałoby uwolnić ich od władzy Rzymian, mylili się. Pan Jezus nie przyszedł przelewać cudzej krwi. Poświęcił swoje ciało i swoją własną krew za nasze grzechy. Boży plan nie dotyczył ziemskiej wojny. Miał na celu walkę o dusze ludzkie. Jezus przyszedł na ziemię po to, aby szerzyć przesłanie pokoju i przebaczenia. W lipcu odmawiaj Modlitwę zanurzenia we Krwi Chrystusa oraz Litanię do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana. W czerwcu wybierz Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, czyli popularną „czerwcówkę”.

Tekst i słowa Litanii do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana po polsku

Kyrie eleison.
Chryste eleison.
Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, …
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza, …
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, …
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, …
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, …
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, …
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, …
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, …
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii, …
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, …
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, …
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, …
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców, …
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice, …
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, …
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, …
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, …
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, …
Krwi Chrystusa, otucho umierających, …
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, …
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, …
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, …
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, …
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

Módlmy się.
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie.
Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Tekst i słowa Litanii po łacinie – LITANIÆ PRETIOSISSIMI SANGUINIS DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI

Kyrie, eléison.
Christe, eléison.
Kyrie, eléison.

Christe, audi nos.
Christe, exáudi nos.

Pater de cælis Deus, miserére nobis.
Fili, Redemptor mundi, Deus, miserére nobis.

Spiritus Sancte, Deus, miserére nobis.
Sancta Trinitas, unus Deus, miserére nobis.

Sanguis Christi, Unigéniti Patris Æterni, salva nos.
Sanguis Christi, Verbi Dei incarnáti, …
Sanguis Christi, Novi et ætérni Testamenti, …
Sanguis Christi, in agonia decúrrens in terram, …
Sanguis Christi, in flagellatióne prófluens, …
Sanguis Christi, in coronatióne spinárum emánans, …
Sanguis Christi, in Cruce effúsus, …
Sanguis Christi, prétium nostræ salútis, …
Sanguis Christi, sine quo non fit remissio, …
Sanguis Christi, in Eucharístia potus et lavácrum animárum, …
Sanguis Christi, flumen misericórdiæ, …
Sanguis Christi, victor dǽmonum, …
Sanguis Christi, fortitúdo Mártyrum, …
Sanguis Christi, virtus Confessórum, …
Sanguis Christi, gérminans Vírgines, …
Sanguis Christi, robur periclitántium, …
Sanguis Christi, levámen laborántium, …
Sanguis Christi, in fletu solácium, …
Sanguis Christi, spes pæniténtium, …
Sanguis Christi, solámen moriéntium, …
Sanguis Christi, pax et dulcédo córdium, …
Sanguis Christi, pígnus vitæ ætérnæ, …
Sanguis Christi, ánimas líberans de lacu Purgatórii, …
Sanguis Christi, omni glória et honóre digníssimus, …

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, parce nobis, Dómine.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, exáudi nos, Dómine.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis.

V. Redemísti nos, Domine, in Sánguine tuo.
R. Et fecísti nos Deo nostro regnum.

Orémus.
Omnípotens sempitérne Deus, qui unigénitum Fílium tuum mundi Redemptórem constituísti, ac eius Sánguine placári voluísti:
concéde, quǽsumus, salútis nostræ prétium ita venerári, atque a præséntis vitæ malis
eius virtúte deféndi in terris, ut fructu perpétuo lætémur in cælis.

Per eúndem Christum Dóminum nostrum.
Amen.

Śpiewana Litania do Krwi Jezusa Chrystusa na YouTube

Śpiewana po polsku

Śpiewana po łacinie

Recytowana/mówiona Litania na YouTube

Recytowana po polsku

Historia powstania

Historia kultu Przenajdroższej Krwi Chrystusa sięga średniowiecza, gdzie był on złączony z kultem ran Jezusowych. Następnie, w 1815 roku św. Kasper de Buffalo założył rodzinę zakonną pod wezwaniem Najdroższej Krwi Pana Jezusa. W 1849 roku misjonarz tego zakonu przepowiedział papieżowi Piusowi IX koniec wygnania jeśli rozszerzy święto Przenajdroższej Krwi Chrystusa na cały Kościół. W konsekwencji dekretem z dnia 10. 08. 1849 roku Redempti sumus papież ustanowił to święto. Papież Pius X ustanowił je 1 lipca.

Szczególnym nabożeństwem do tego święta odznaczał się papież św. Jan XXIII, który zatwierdził Litanię do Najdroższej Krwi Chrystusa i wydał list Inde a primis w 1960 roku zachęcający do rozszerzania tego kultu.

Dodaj komentarz