Litania do Niepokalanego Serca Maryi

Litania do Niepokalanego Serca Maryi tekst

Pobierz wersję PDF do druku

Litania do Niepokalanego Serca Maryi w formacie PDF do łatwego wydruku

Pobierz Litania do Niepokalanego Serca Maryi PDF do druku

Serce Maryi było niezwykle dobre, szlachetne i czyste. Wolne było od grzechu pierworodnego, egoizmu i niewiary. Po brzegi wypełniała je miłość. Z tego powodu Maryja jest też największym wrogiem szatana. Odmawiaj często litanie (np. Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny) oraz nowenny maryjne  (np. Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy), a Matka Boża ochroni Cię przed działaniem sił nieczystych.

Mocno powątpiewam w zbawienie tych, których nie cechuje pobożność maryjna

Św. Franciszek Borgiasz

Tekst/słowa Litanii do Niepokalanego Serca Maryi

Litania 1 – krótka

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Serce Maryi, niepokalane, módl się za nami.
Serce Maryi, łaski pełne, …
Serce Maryi, błogosławione między sercami, …
Serce Maryi, najczystsze, …
Serce Maryi, najpokorniejsze, …
Serce Maryi, Kościele Boga wcielonego w Zwiastowaniu, …
Serce Maryi, nowymi łaskami ozdobione w Nawiedzeniu, …
Serce Maryi, przy Narodzeniu Pańskim dziwnym weselem napełnione, …
Serce Maryi, przy Ofiarowaniu mieczem boleści przeszyte, …
Serce Maryi, utratą Jezusa wielce zasmucone, …
Serce Maryi, przy znalezieniu Jezusa dziwnie rozweselone, …
Serce Maryi, w dźwiganiu krzyża przez Jezusa niezmiernym przygniecione ciężarem, …
Serce Maryi, z Jezusem na krzyżu rozpiętym do krzyża przybite, …
Serce Maryi, z umierającym Jezusem w morzu boleści pod krzyżem pogrążone, …
Serce Maryi, z umarłym Jezusem w żałości pogrzebione, …
Serce Maryi, ze zmartwychwstałym Jezusem radością ożywione, …
Serce Maryi, przy wniebowstąpieniu Pańskim niepojętym weselem napełnione, …
Serce Maryi, przy Zesłaniu Ducha Św. nową łask pełnością udarowane, …
Serce Maryi, uzdrowienie chorych, …
Serce Maryi, pociecho strapionych, …
Serce Maryi, ucieczko grzesznych, …
Serce Maryi, nadziejo konających, …

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
Najmilsze Serce Maryi, któreś pomiędzy sercami wszystkich stworzeń jest najczystsze i miłością ku Sercu Jezusowemu najbardziej gorejące, oraz względem nas grzeszników najmiłosierniejsze, uproś nam u Serca Pana Jezusa, Zbawiciela naszego, wszystkie łaski, o które Cię prosimy. O Matko miłosierdzia, jedno westchnienie Twoje, jedno uderzenie Serca Twego, gorejącego miłością ku Sercu Pana Jezusa, Boskiego Syna Twojego, może nas zupełnie pocieszyć. Uczyń nam tę łaskę, a to Boskie Serce Jezusowe dla synowskiej miłości, którą miało ku Tobie i zawsze mieć będzie, niezawodnie Cię wysłucha.

Amen.

Litania 2 – dłuższa

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba. Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Najświętsze Serce Maryi, módl się za nami.
Najukochańsze Serce Córki Ojca niebieskiego, …
Przebłogosławione Serce Matki Syna Bożego, …
Wybrane Serce Oblubienicy Ducha Świętego, …
Serce Maryi, Trójcy Przenajświętszej przybytku, …
Przedziwne Serce Matki Stworzyciela, …
Najmilsze Serce Matki Odkupiciela, …

Serce Maryi niepokalane, módl się za nami.
Serce Maryi łaski pełne, …
Serce Maryi najpodobniejsze do Serca Jezusowego, …
Serce Maryi, stolico mądrości, …
Serce Maryi, zwierciadło sprawiedliwości, …
Serce Maryi, tronie miłosierdzia, …
Serce Maryi, zbiorze wszelkiej świątobliwości, …
Serce Maryi, arko przymierza, …
Serce Maryi, bramo niebieska, …
Serce Maryi najchwalebniejsze, …
Serce Maryi najpotężniejsze, …
Serce Maryi najdobrotliwsze, …
Serce Maryi najwierniejsze, …
Serce Maryi najlitościwsze, …
Serce Maryi najłagodniejsze, …
Serce Maryi najczystsze i najniewinniejsze, …
Serce Maryi w pokorze niezgłębione, …
Serce Maryi najcierpliwsze, …
Serce Maryi, wzorze panieńskiej skromności, …
Serce Maryi, któreś pragnieniem świętym zbawienie przyspieszyło, …
Serce Maryi miłością Boga pałające, …
Serce Maryi mieczem boleści przeszyte, …
Serce Maryi przy śmierci Jezusa z żalu obumierające, …
Serce Maryi przy zmartwychwstaniu Jezusa radością ożywione, …
Serce Maryi przy wniebowstąpieniu Jezusa słodkością napełnione, …
Serce Maryi przy zesłaniu Ducha Świętego nową łask pełnością obdarowane, …
Serce Maryi, światłości błądzących, …
Serce Maryi, pociecho strapionych, …
Serce Maryi, jedyna po Bogu grzesznych ucieczko, …
Serce Maryi, nadziejo Tobie ufających, …
Serce Maryi, obrono w pokusach, …
Serce Maryi, zadatku obietnic Jezusowych, …
Serce Maryi, ratunku konających, …
Serce Maryi, które nikim nie gardzisz, …
Serce Maryi, radości serc ludzkich, …
Serce Maryi, wesele Aniołów i Świętych, …
Serce Maryi jasnością i chwałą w niebie ukoronowane, …

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: Święte i miłościwe Serce Maryi, Matki Bożej, módl się za nami!
W.: Aby i nasze serca zapłonęły Boską miłością.

Módlmy się:
Boże miłosierny. Ty napełniłeś Najświętsze i Niepokalane Serce Maryi Panny dobrocią dla zbawienia grzeszników i dla pociechy utrapionych. Spraw, abyśmy prosząc to Najsłodsze Serce o wstawiennictwo, otrzymali łaskę powstania z naszych grzechów i ratunek w każdej potrzebie.
Amen.

Śpiewana Litania do Niepokalanego Serca maryi online na YouTube

Recytowana/mówiona Litania do Niepokalanego Serca Maryi online na YouTube

Dodaj komentarz