Litania do Św. Antoniego z Padwy

Pobierz wersję PDF do druku

Litania do Św. Antoniego z Padwy w formacie PDF do łatwego wydruku

Pobierz Litania do Św. Antoniego z Padwy PDF do druku

Świętego Antoniego z Padwy kojarzymy głównie jako patrona rzeczy zaginionych. Rzeczywiście, Modlitwa do Świętego Antoniego z Padwy] oraz Litania do Św. Antoniego z Padwy pomogły znaleźć już niejeden zagubiony przedmiot. Jednak Święty Antoni nie tylko z tego powodu jest postacią wartą poznania. Ten niezwykły święty odrzucił dobra doczesne, został zakonnikiem i poświęcił się głoszeniu Słowa Bożego oraz pomocy ubogim. Umarł, jak na dzisiejsze standardy, bardzo młodo, bo w wieku trzydziestu sześciu lat, ale po śmierci nadal działa cuda!

Śmierć nie jest ostatecznym końcem, tylko momentem przejścia do Boga. Odmów Litanię za Zmarłych, aby Ojciec przyjął ich do swojego Królestwa.

O tak! Żyjmy w Kościele jak ptak w gnieździe, nie wychodźmy z niego w innym celu, niż aby wzlecieć do nieba. Niech każdy chrześcijanin prosi o dar wytrwania w wierze, modląc się: udziel mi, Ojcze niebieski, łaski życia i śmierci w wierze Apostołów i Twojego Świętego Kościoła Katolickiego.

Św. Antoni z Padwy

Tekst i słowa Litanii do Świętego Antoniego z Padwy

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święty Antoni Padewski, módl się na nami.
Święty Antoni przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus, …
Święty Antoni, sługo Matki Niepokalanej, …
Święty Antoni, wierny sługo świętego Franciszka, …
Święty Antoni, mężu świętej modlitwy, …
Święty Antoni, perło ubóstwa, …
Święty Antoni, lilio czystości, …
Święty Antoni, obrazie posłuszeństwa, …
Święty Antoni, miłośniku życia ukrytego, …
Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską, …
Święty Antoni, wzorze miłości Bożej, …
Święty Antoni, zwierciadło cnoty, …
Święty Antoni, kapłanie według Serca Bożego, …
Święty Antoni, za wiarę gotów na męczeństwo, …
Święty Antoni, filarze Kościoła świętego, …
Święty Antoni, apostole dusz ludzkich, …
Święty Antoni, bojowniku wiary, …
Święty Antoni, nauczycielu prawdy, …
Święty Antoni, potężny kaznodziejo Ewangelii, …
Święty Antoni, nawracający grzeszników, …
Święty Antoni, pogromco występków, …
Święty Antoni, aniele pokoju, …
Święty Antoni, odnowicielu dobrych obyczajów, …
Święty Antoni, zwycięzco serc, …
Święty Antoni, opiekunie uciśnionych, …
Święty Antoni, postrachu złych duchów, …
Święty Antoni, wskrzeszający umarłych, …
Święty Antoni, przywrócenie rzeczy zgubione, …
Święty Antoni, chwalebny cudotwórco, …
Święty Antoni, święty całego świata, …
Święty Antoni, ozdobo zakonu Serafickiego, …
Święty Antoni, wesele dworu niebieskiego, …
Święty Antoni, drogi u Boga nasz pośredniku, …

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V: Módl się za nami święty Antoni.
R: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Niech pomoże ludowi Twojemu, prosimy Cię, Panie przezacnego wyznawcy Twego, błogosławionego Antoniego, nabożna i ustawiczna modlitwa, który by nas na tym świecie Twej łaski godnymi uczynił, a w przyszłym wieczną radość darował. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Recytowana/mówiona Litania do Św. Antoniego Padewskiego online na YouTube

Dodaj komentarz