Litania do Św. Judy Tadeusza

Pobierz wersję PDF do druku

Litania do Św. Judy Tadeusza w formacie PDF do łatwego wydruku

Pobierz Litania do Św. Judy Tadeusza PDF do druku

Święty Juda Tadeusz, do którego jest skierowana Litania do Świętego Judy Tadeusza i  Modlitwa do Świętego Judy Tadeusza, podobnie jak Święta Rita pomaga zwłaszcza w sprawach trudnych i beznadziejnych.

Pomoc tych świętych jest dowodem na to, że Bóg nie zostawia nas w kryzysowych sytuacjach. Jest jak najlepszy ojciec, który pozwala nam na własne wybory, ale jest zawsze przy nas. Nawet jeśli wydaje się, że nie ma już nadziei, Bóg może zdziałać cuda. Dlatego zawsze warto wierzyć i modlić się, bez względu na wszystko. Modlitwa Chwała Ojcu i Synowi oddaje Bogu należną cześć.

Wy zaś, umiłowani, budując samych siebie, na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, [które wiedzie] ku życiu wiecznemu.

Jud 1, 20–21

Tekst/Słowa Litanii do Świętego Judy Tadeusza w sprawach trudnych i beznadziejnych

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, …
Królowo Apostołów, …

Święty Judo Tadeuszu, módl się za nami.
Święty Judo, chwalebny Apostole, …
Święty Judo, gorliwy wyznawco, …
Święty Judo, prawdziwy przyjacielu Chrystusa, …
Święty Judo, wierny sługo Boży, …
Święty Judo, na opowiadanie Ewangelii powołany, …
Święty Judo, niezmordowany głosicielu Słowa Bożego, …
Święty Judo, miłość Bożą w duszach ludzkich rozniecający, …
Święty Judo, w obronie wiary świętej śmiało występujący, …
Święty Judo, przykładem życia chrześcijańskiego będący, …
Święty Judo, prześladowanie dla wiary świętej cierpiący, …
Święty Judo, krwią swoją wiarę świętą potwierdzający, …
Święty Judo, szczególny patronie w sprawach trudnych i beznadziejnych, …
Święty Judo, orędowniku możny, …
Abyśmy z grzechów naszych powstali, …
Abyśmy szczerze pokutowali, …
Abyśmy w służbie Bożej gorliwymi byli, …
Abyśmy w cnocie postępowali, …
Abyśmy w jedności i w zgodzie żyli, …
Abyśmy w wierze niezachwianie trwali, …
Abyśmy nigdy zwątpieniu nie ulegli, …
Abyśmy nigdy w rozpacz nie wpadli, …
Abyśmy błądzących na drogę prawdziwą sprowadzili, …
Abyśmy sami od jedności Kościoła katolickiego nie odstąpili, …
Abyśmy od wszelkich niebezpieczeństw duchowych uwolnieni byli, …
Abyśmy po przejściu życia doczesnego z Tobą się połączyli, …

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:

Boże, któryś nas przez świętego Judę Apostoła do poznania Imienia Swego doprowadzić raczył, spraw, prosimy Cię, abyśmy oddając mu należną cześć, coraz bardziej postępowali w cnocie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Recytowana/mówiona Litania do Świętego Judy Tadeusza online na YouTube

Dodaj komentarz