Litania do Świętego Ojca Pio

Pobierz wersję PDF do druku

Litania do Ojca Pio w formacie PDF do łatwego wydruku

Pobierz Litania do Świętego Ojca Pio PDF do druku

Święty Ojciec Pio był i jest dla wielu osób symbolem nadziei. Wypełnionym cudami życiem dawał całemu światu świadectwo istnienia Boga. Już w wieku pięciu lat postanowił, że odda życie Bogu, a jego rodzice musieli pilnować, żeby nie przesadzał z umartwianiem się. Swoje bolesne stygmaty, cierpienie i choroby rozumiał i traktował jako drogę ku Niemu.

Został kanonizowany w czerwcu 2002 roku przez polskiego papieża Jana Pawła II. 

Litania do Świętego Ojca Pio, podobnie jak Modlitwa do Świętego Ojca Pio, jest przeznaczona dla każdego, kto za pośrednictwem Świętego Ojca Pio pragnie pogłębić swoją relację z Bogiem i zanieść do Niego swoje prośby. Biorąc przykład z ojca Pio, módl się dużo i gorliwie. Także za zmarłych, np. Modlitwą za dusze czyśćcowe, aby jak najszybciej dotarły do Nieba.

Zbawić duszę grzesznika, to tak jak uratować usychające drzewo.

Św. Ojciec Pio

Tekst/słowa Litanii do Św. Ojca Pio

Litania 1

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święty Ojcze Pio, módl się za nami.
Wierny natchnieniom Ducha Świętego, …
Rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Jezusa Chrystusa, …
Gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa, …
Wierny naśladowco św. Franciszka z Asyżu, …
W ciele swoim noszący znamiona męki Zbawiciela, …
Cieszący się nadprzyrodzonymi darami, …
Ozdobo zakonu franciszkańskiego, …
Niosący światu dobro i pokój, …
Wybrane naczynie świętości i łaski, …
Niezmordowany w jednaniu grzeszników z Bogiem, …
Postrachu duchów piekielnych, …
Zdobywający serca prostotą i mocą Słowa Bożego, …
Nauczający bardziej przykładem niż słowem, …
Wzorze miłości Boga i bliźniego, …
Spotykający Chrystusa w każdym człowieku, …
Opiekunie cierpiących, …
Pociecho nieszczęśliwych, …
Znoszący upokorzenia z cierpliwością, …
Mężny wśród przeciwności, …
Wzorze franciszkańskiego ubóstwa, …
Wzorze czystości kapłańskiej, …
Mężu doskonałego posłuszeństwa, …
Miłośniku życia ukrytego, módl się za nami., …
Mężu modlitwy, skupienia i kontemplacji, …
Nauczycielu modlitwy garnących się do Chrystusa, …
Możny nasz orędowniku u Boga, …

Módl się za nami św. Ojcze Pio,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:
Boże, Ty sprawiłeś, że św. Ojciec Pio żył w ubóstwie i pokorze, by w ten sposób upodobnić się do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa; spraw, prosimy Cię, abyśmy postępując tą samą drogą, z jego pomocą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą w pełni wesela i miłości.
Amen.

Litania 2

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty Boże, zmiłuj się za nami!
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Maryjo, módl się za nami!

Święty Ojcze Pio, miłośniku Krzyża Chrystusowego, módl się za nami.
Święty Ojcze Pio, z miłością noszący Rany Jezusa, wydzielające zapach fiołków, …
Święty Ojcze Pio, ukochany synu naszej Matki, którą wysławiałeś najbardziej wśród stworzeń na niebie i na ziemi, …
Święty Ojcze Pio, mistycznie przeżywający mękę Chrystusa w czasie sprawowania Najświętszej Eucharystii, …
Święty Ojcze Pio, niestrudzony więźniu konfesjonału i powierniku grzeszników, …
Święty Ojcze Pio, wierny przyjacielu potrzebujących, …
Święty Ojcze Pio, niosący pomoc swym duchowym synom i córom, …
Święty Ojcze Pio, wzorze życia duchowego, …
Święty Ojcze Pio, niosący nadzieję pogrążonym w rozpaczy, …
Święty Ojcze Pio, bezgranicznie ufający w Miłosierdzie i Miłość Bożą, …
Święty Ojcze Pio, z pokorą i miłością znoszący ból i cierpienie charyzmatów, …
Święty Ojcze Pio, pomagający Chrystusowi zbawiać grzeszników, …
Święty Ojcze Pio, kapłanie zawierzenia Bogu, …
Święty Ojcze Pio, miłośniku ubóstwa, …
Święty Ojcze Pio, mężnie zwyciężający zakusy złego, …
Święty Ojcze Pio, niestrudzenie Bogu powierzający wszystkich grzeszników świata, …
Święty Ojcze Pio, trwający na dziękczynieniu po Mszy Świętej, …
Święty Ojcze Pio, skarbnico duchowych owoców, …

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święty Ojcze Pio,
Abyśmy się stali godnymi uproszonych łask.

Módlmy się:
Boże, Ty sprawiłeś, że Święty Ojciec Pio żył w ubóstwie i pokorze, by w ten sposób upodobnić się do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa; spraw, prosimy Cię, abyśmy postępując tą samą drogą, z jego pomocą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą w pełni wesela i miłości.
Amen.

Śpiewana Litania do Św. Ojca Pio online na YouTube

Litania 1

Recytowana/mówiona Litania do Św. Ojca Pio online na YouTube

Litania 2

Dodaj komentarz