Litania do Świętej Rity

Litania do Świętej Rity tekst

Pobierz wersję PDF do druku

Litania do Świętej Rity w formacie PDF do łatwego wydruku

Pobierz Litania do Świętej Rity PDF do druku

Święta Rita została za życia odznaczona stygmatem. Na jej głowie pojawiła się rana, która wyglądała, jakby powstała za sprawą kolca z korony cierniowej. W ten sposób święta, dzieląc cierpienie Jezusa, brała na siebie część jego męki.

Dlaczego Rita jest święta? Nie tyle ze względu na liczne cuda, którym pobożność ludowa przypisuje skuteczności jej wstawiennictwa u Boga Wszechmocnego, ile raczej z racji zdumiewającej „normalności” codziennej egzystencji, którą Rita przeżywała najpierw jako żona i matka, a następnie jako wdowa i wreszcie mniszka augustiańska.

Św. Jan Paweł II

Po swojej śmierci Rita nie zaprzestała niesienia pomocy. Na całym świecie tysiące osób w trudnych sytuacjach kieruje do niej swoje modlitwy. Święta z pozytywnym skutkiem wstawia się za nich u Boga Ojca. Dlatego właśnie została obwołana patronką spraw beznadziejnych.

Jeśli masz taki problem, odmów tę litanię, Nowennę do Św. Rity lub Modlitwę do Świętej Rity, a święta wstawi się za Tobą.

Tekst/słowa Litanii do Św. Rity

Kyrie Elejson,
Chryste Elejson,
Kyrie Elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się za nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się za nami,
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się za nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się za nami.

Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady, módl się za nami,
Święty Józefie, …
Święty Augustynie, …
Święta Moniko, …
Święta Rito, …

Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych, …
Pocieszycielko zasmuconych, …
Obrono i ucieczko opuszczonych, …
Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach, …
Przykładzie łagodności i pokory, …
Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia, …
Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu, …
Ozdobo Zakonu augustiańskiego, …
Różo miłości, …
Miłośnico Jezusa ukrzyżowanego, …
Oblubienico Jezusa cierpiącego, …
Święta Rito, cierniem z korony Chrystusa zraniona, …
Święta Rito, raną na czole ozdobiona, …
Święta Rita, pełna ufności w Opatrzność Bożą, …
Święta Rito, w pełni Bogu poświęcona, …
Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa, …
Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona, …
Święta Rito, zawsze przez Boga wysłuchana, …

Abyśmy wyrzekli się miłości własnej, uproś nam św. Rito,
Abyśmy ćwiczyli się w pokorze, …
Abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli, …
Abyśmy Boga ponad wszystko kochali, …
Abyśmy Jego wolę zawsze wypełniali, …
Abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali, …
Abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali, …
Abyśmy twoje cnoty naśladowali, …

We wszystkich prośbach, wspomagaj nas św. Rito,
We wszystkich niebezpieczeństwach, …
We wszystkich potrzebach i uciskach, …
W każdym smutku i przeciwności, …
W krzyżu i cierpieniu, …
W godzinie śmierci, …

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami święta Rito.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.
Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

Mówiona/recytowana Litania do Św. Rity na YouTube

Śpiewana Litania do Świętej Rity

Na koniec

Czcij Boga swego i całą Trójcę świętą. Odmawiaj codziennie, pobożnie i na kolanach modlitwy. Po odmówienia modlitw, litanii do św. Rity można również odmówić Litanię do Świętego Józefa, wyznacznik rodzicielskiej miłości i troskliwości o swoich bliskich. Daje nam przykład jak troszczyć się o dzieci i jak pracować codziennie.

Dodaj komentarz