Wielbij Duszo moja Pana – Magnificat

Modlitwa Magnificat - Wielbij Duszo moja Pana tekst

Pobierz wersję PDF do druku

Modlitwa Magnificat - Wielbij Duszo moja Pana w formacie PDF do łatwego wydruku

Pobierz Wielbij Duszo moja Pana – Magnificat PDF do druku

Magnificat jest radosną pieśnią dziękczynną, rozpoczynająca się słowami Matki Boskiej: Magnificat anima mea Dominum, czyli Wielbi dusza moja Pana, przytoczonymi przez świętego Łukasza. Według Ewangelii Maryja skierowała te słowa do Elżbiety niedługo po Zwiastowaniu.

Pieśń Chwała na Wysokości Bogu oraz Modlitwa na poświęcenie pokarmów również wielbią naszego Pana. Warto je poznać, ponieważ ich słowa zawierają ogromną mądrość.

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny

Ew. Jana 3:16

Wersja 1 – Wielbi Dusza moja Pana

Tekst i słowa Magnificat po polsku

Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu,
Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Tekst i słowa po łacinie

Magníficat ánima mea Dóminum,
et exsultávit spíritus meus
in Deo salutári meo;
quia respéxit humilitátem ancíllæ suæ,
ecce enim ex hoc beátam me dicent omnes generatiónes.
Quia fecit mihi magna, qui potens est:
et sanctum nomen eius,
et misericórdia eius a progénie in progénies
timéntibus eum.
Fecit poténtiam in bráchio suo,
dispérsit supérbos mente cordis sui,
depósuit poténtes de sede,
et exaltávit húmiles,
esuriéntes implévit bonis,
et dívites dimísit inánes.
Suscépit Israel, púerum suum,
recordátus misericórdiæ suæ,
sicut locútus est ad patres nostros,
Abraham et sémini eius in sæcula.
Glória Patri, et Fílio,
et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper, et in sæcula sæculórum. Amen.

Śpiewana wersja polska w formie video na YouTube

Śpiewana wersja łacińska w formie video na YouTube

Wersja 2 – Wielbij duszo moja Pana

Tekst i słowa

Wielbij duszo moja Pana,
Któraś od niego wybrana,
I wesel się w Bogu twoim,
Co jest Zbawicielem moim.

Wejrzał on z swojej stolicy
Na pokorę służebnicy
I po wszystkie wieki czczoną
Chce ją mieć błogosławioną.

Moc najwyższa mię wsławiła,
Kiedy dla mnie uczyniła
Cuda nigdy niepojęte,
Której imię zawsze święte.

A litość od pokolenia
Do pokoleń i zbawienia
Tych, co się Boga lękają,
I Panem go swym uznają.

Wszechmocny Pan nieśmiertelną
Moc Swą okazał i dzielną,
Gdy myśli pysznych rozproszył,
I dumne serca pokruszył.

Bohaterów dumnomężnych
Gdy strącił z tronu potężnych,
A pokornych wyprowadził
I na tronach ich osadził.

Gdy ubogich bogactwami
Dom napełnił i skarbami;
A pogardził bogatymi,
I zrównał ich z ubogimi.

Sługę swego kiedy w stałą
Wziął opiekę są wspaniałą,
Izraela, miłosierny,
Bóg w przymierzach swoich wierny.

Które z naszymi przodkami,
Abrahama potomkami,
Uczynił i zawarł stałe
I na wieki wiecznie trwałe.

Chwała Ojcu i Synowi
Świętemu także Duchowi,
Niech będzie zawsze stateczna,
Teraz i na wieki wieczna.

Śpiewana wersja przy akompaniamencie organów kościelnych

Dodaj komentarz