Cytat z Biblii na dziś: Malachiasz 3:2-3 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Malachiasz 3:2-3 tekst:

Lecz któż będzie mógł znieść dzień przyjścia Jego? I kto się ostoi, gdy się On okaże? Bo On jest jako ogień roztapiający … i będzie siedział roztapiając i wyczyszczając srebro.

Znaczenie

On Wielki Rafinator złota uważa, kiedy może ujrzeć w szlachetnym metalu twego charakteru swe podobieństwo. Lub mówiąc wyraźnie. On uważa w każdej próbie i doświadczeniu, jakie wpływy rządzą naszymi uczynkami, czy są one pod wpływem doczesnych korzyści, względów światowych, osobistych przyjaźni lub ziemskiej miłości męża, żony lub dzieci, lub też zamiłowanie wygód, albo spokoju za jaką bądź cenę; albo też z drugiej strony jesteśmy powodowani i rządzimy się zasadami prawdy i sprawiedliwości; i czy będziemy bronili tych zasad gorliwie i energicznie bez względu ile to ma kosztować pracy i cierpień, lub kosztem obydwóch, i tak bojować on dobry bój wiary aż do ostatka, to jest do końca życia.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku