Cytat z Biblii na dziś: Micheasza 6:8 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Micheasza 6:8 tekst:

Oznajmił ci człowiecze, co jest dobrego, i czegoż Pan chce po tobie; tylko abyś czynił sąd, a miłował miłosierdzie i pokornie chodził z Bogiem twoim.

Znaczenie

Że te wymagania są słuszne, każdy musi przyznać. Trzy przymioty wspomniane przez proroka zawierają się w jednym słowie: Miłość, jawnym więc jest, że Bóg od tych, których On ćwiczy i przygotowuje na przyszłych sędziów świata, nie może przyjąć mniej. Miłość wymaga, byśmy postępowali i obchodzili się sprawiedliwie tak z naszymi bliźnimi, jak i naszymi rodzinami i z samymi sobą. Jeżeli przyznajemy ludziom prawa im przynależne, czy to prawa fizyczne, moralne lub umysłowe, jak również ich wolność, gdy więc raz je przyznajemy to nie powinniśmy pod żadnym pozorem ich odmawiać lub ukrócać.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku