Modlitwa do Ducha Świętego

Modlitwa do Ducha Świętego tekst

Pobierz modlitwy w PDF do druku

Pobierz wszystkie modlitwy do Ducha Świętego z tego artykuły w wygodnym formacie gotowym do wydruku

Pobierz Modlitwa do Ducha Świętego PDF do druku

Kościół czci Ducha Świętego od samego Jego powstania, gdyż to właśnie dzięki Wylaniu Ducha Świętego na apostołów wziął swój początek. Kościół naucza, że wszystkie łaski pochodzą od Ducha Świętego, bez którego pomocy nic uczynić nie możemy. Od Ducha Świętego pochodzi Siedem Darów, które są niezbędne do tego, aby posiąść wszelkie dane nam od Boga cnoty. Duch Święty jest niezbędny, aby rozwinąć prawdziwą, silną wiarę i wypełnić wolę Bożą w swoim życiu celem, którego jest życie wieczne. Kult Ducha Świętego występuje w wielu formach, najczęściej są to proste modlitwy o potrzebne łaski codzienne.

Modlitwy do Ducha Świętego zaleca się odmawiać cały rok, zwłaszcza rano lub przed każdą czynnością albo według potrzeb własnych.

A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego

Ewangelia wg św. Mateusza 3, 16

Duch Święty w sztuce sakralnej przedstawiany jest jako gołąb, płomienie ognia i wiatr.

Dla nas, ludzi, bywa najbardziej tajemniczą i niepoznaną Osobą z całej Trójcy Świętej. Czasem o nim zapominamy, mimo że przenika wszystko od samego początku świata. Nie tylko istnieje, ale także działa w nas.

Obecność Ducha Świętego przejawia się przez Jego dary. Jako chrześcijanie, powinniśmy prosić o te cnoty w naszej codziennej modlitwie. Pomóc może Modlitwa do Ducha Świętego, Litania do Ducha Świętego, a także równie ważna i cudowna Nowenna do Ducha Świętego. Odmawiając te modlitwy, zapraszasz Ducha Świętego do swojego życia i pozwalasz, aby zmieniał je na lepsze.

Módl się do Ducha Świętego codziennie rano. Jego tchnienie działa o wiele lepiej niż wypicie filiżanki mocnej kawy!

Modlitwa do Ducha Świętego odmawiana przez Jana Pawła II

Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie
i Twoich doskonałości Bożych;
o dar rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej;
o dar umiejętności,
abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary;
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował;
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać;
o dar pobożności, abym zawsze służył
Twojemu Majestatowi z synowską miłością;
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża.
Amen.

Modlitwy do Ducha Świętego o wyproszenie łask

Modlitwa 1

Przyjdź, Duchu Święty, przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie.
Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę.
Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność.
Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę.
Przemień naszą gorycz w słodycz Twojej łaski.
Przemień mrok naszych serc w delikatne światło.
Przemień naszą obojętność w serdeczną życzliwość.
Przemień naszą noc w Twoje światło.
Przemień zimę naszych dusz w Twoją wiosnę.

Wyprostuj nasze krzywe drogi, wypełnij naszą pustkę,
oczyść nas z pychy, pogłębij naszą pokorę, rozpal w nas miłość,
Zgaś w nas zmysłowość. Spraw, abyśmy widzieli siebie jak Ty nas widzisz.

Modlitwa 2

Sprawco uświęcenia dusz, miłości i prawdy, Duchu Św. dziękuję Tobie,
wszechmocnemu rozdawcy dóbr niebieskich, za wszystkie łaski.
Do Ciebie się uciekam, źródło światłości i mocy;
oświeć rozum mój, umocnij w dobrém wolę moję,
rządź sercem mojém i dla Boskich natchnień Twoim uczyń je posłuszném.
Przebacz ustawicznym ułomnościom moim,
przebacz złości, przez jaką tak często stawiałem(am) opór miłosierném i słodkiém łaski Twéj wzywaniom.
Pragnę, Duchu św. Boże, przy pomocy téjże łaski świętéj iść odtąd za nią z tak uległą i chętną powolnością,
iżbym mógł(a) kosztować wszystkich Twoich owoców i błogosławieństw Boskich, w tém życiu i w przyszłém.
Amen.

Modlitwa 3 – Modlitwa do Ducha Świętego recytowana na YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=hMw-ASoiSys

Krótkie modlitwy do Ducha Świętego dla dzieci i dorosłych

Krótka modlitwa 1

Duchu Przenajświętszy, którego kocham z całej duszy mojej i uwielbiam. Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną, pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie.
Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z Twojej woli. Obiecuję przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało.
Duchu Przenajświętszy, obdarz świat cały i mnie swoim pokojem.
Amen.

Krótka modlitwa 2

Duchu Święty, naucz mnie milczenia pokory, milczenia mądrości, milczenia miłości, milczenia wiary i nadziei – milczenia bardziej niż słów.
Duchu Święty, naucz mnie uciszać serce o każdej porze, abym mógł usłyszeć Twój powiew i poruszenie Twoje we mnie, kiedy chcesz mi ukazać w ciszy głębokości Boże.
A szczególnie naucz mnie tego w tym momencie, kiedy kładę się spać,
bym miał dobrą i spokojną noc.
Spraw to, Duchu Święty, bo bardzo tego potrzebuję.

Krótka modlitwa do Ducha Świętego – 3

O Duchu Święty, duszo mej duszy,
uwielbiam Cię, oświecaj mnie,
umacniaj, pocieszaj i pouczaj, co mam czynić.
Poddaję się chętnie wszystkiemu,
czego ode mnie zażądasz,
pragnę wszystko przyjąć,
co na mnie dopuścisz.
Daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę.
Amen.

Krótka modlitwa 4 – recytowana na YouTube

Modlitwa do Ducha Świętego o pomoc i mądrość

Każdy czasami potrzebuje pomocy. Każdy czasami potrzebuje natchnienia mądrości. Najlepsze co można zrobić to zawierzyć swoje życie, swoje problemy, zmartwienia Bogu Wszechmogącemu.

Módl się do Ducha Świętego jeżeli potrzebujesz pomocy:

  • w trudnej sprawie
  • w nauce
  • w podjęciu dobrej decyzji
  • w pracy
  • w egzaminie
  • o dar mądrości.

Tekst modlitwy:

Duchu Święty udziel mi cierpliwości,
abym z rozwagą i roztropnością podejmował się zobowiązań i sumiennie je wypełniał.
Obdarz mnie cichością,
abym znosił wady i ułomności bliźnich.
Natchnij mnie dobrocią swoją,
abym potrzebom bliźnich chętnie i szybko zaradzał.
Święty Duchu – Miłości przedwieczna Ojca i Syna udziel mi miłości swojej i pokazuj jak trzeba żyć.
Duchu Przenajświętszy, którego kocham z całej duszy mojej, uwielbiam Cię.
Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną.
Pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie.
Moje ciało umysł i duch są w Duchu św.
Amen.

Modlitwy do Ducha Świętego przed spowiedzią

Modlitwa przed rachunkiem sumienia – 1

Duchu Święty,
Ty znasz wszystkie moje grzechy.
Dopomóż mi je sobie dokładnie przypomnieć,
abym mógł za nie Boga przeprosić,
szczerze je na spowiedzi wyznać i z nich się poprawić.
Matko Boża, Aniele Stróżu mój i Ty, – święty Patronie,
uproście mi łaskę dobrej spowiedzi świętej.
Amen.

Krótka modlitwa przed rachunkiem sumienia – 2

Przyjdź, Duchu Święty!
Oświeć mój rozum, bym poznał moje grzechy.
Wzbudź w moim sercu żal
i spraw, bym szczerze dążył do poprawy.
Amen.

Dodatkowa modlitwa bezpośrednio przed spowiedzią

Przed przystąpieniem do konfesjonału należy odmówić dodatkowo modlitwę “Spowiadam się Bogu wszechmogącemu …” (łac. Confiteor).

Codzienne modlitwy do Ducha Świętego

Warto codziennie, każde dnia odmawiać różne modlitwy. Oprócz podstawowych modlitwa takich jak “Ojcze nasz”, “Zdrowaś Mario”, czy “Wierzę w Boga” warto również mieć w swoim modlitewnym arsenale modlitwę do Ducha Świętego.

Modlitwa do Ducha Św. jest dobra na rozpoczęcie dnia, poranna, jak i na koniec dnia, modlitwa wieczorna. Dla wszystkich: dzieci, dorosłych i seniorów.

WAŻNE: nie musisz się kierować tylko tymi przykładami zamieszczonymi bezpośrednio poniżej. Możesz, jako swoją codzienną modlitwę, wybrać spośród innym modlitw zamieszczonych w tym artykule.

Modlitwa 1

Duchu Przenajświętszy, którego kocham z całej duszy mojej, uwielbiam Cię.
Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną.
Pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie.
Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z Twej woli.
I przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało.
Duchu Przenajświętszy, obdarz świat pokojem.

Modlitwa 2

Duchu Święty – natchnij mnie,
Miłości Boża – pochłoń mnie.
Na właściwą drogę – zaprowadź mnie.
Maryjo Matko, spojrzyj na mnie.
Z Jezusem błogosław mnie:
od wszelkiego złego, od wszelkich złudzeń,
od wszelkich niebezpieczeństw
zachowaj mnie.
Amen.

Modlitwa papieża Piusa XII

Przyjdź, Duchu Święty i uczyń moje ciało swoją świątynią.
Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze.
Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego,
abym je ukochał z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił moich.
Oddaję Ci wszystkie władze mej duszy i ciała.
Panuj nad mymi namiętnościami, uczuciami i poruszeniami.
Przyjmij mój rozum i moją wolę, moją pamięć i wyobraźnię.
Duchu Święty, udziel mi obfitości Twej skutecznej łaski.
Obdarz mnie pełnią cnót.
Pomnażaj moją wiarę, umacniaj mą nadzieję, rozpalaj moją miłość.
Udziel mi Twych siedmiu darów, owoców i błogosławieństw.
Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej.
Amen.

Modlitwa św. Augustyna do Ducha Świętego

Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał.
Przymuszaj mnie, abym święcie postępował.
Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte.
Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre.
Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił.
Amen.

Modlitwa papieża Leona XIII

Duchu Święty, Duchu Prawdy, przyjdź do naszych serc.
Obdarz narody Twoim światłem i Twoją jasnością,
aby się zjednoczyły w wierze i znalazły upodobanie w Tobie.
Duchu Stwórco, stój nieustannie przy Twoim Kościele.
Obdarz go Twoją mocą i siłą, aby oparł się wszystkim wrogim napaściom.
Odnów swą łaską ducha sług swoich, których namaściłeś,
aby wielbili Imię Ojca i Jego Syna Jednorodzonego.
Amen.

Modlitwa bł. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego (Małej Arabki)

Duchu Święty, natchnij mnie.
Miłości Boża, pochłoń mnie.
Po prawdziwej drodze prowadź mnie.
Maryjo, Matko moja, spójrz na mnie.
Z Jezusem błogosław mi.
Od wszelkiego zła,
Od wszelkiego złudzenia,
Od wszelkiego niebezpieczeństwa,
zachowaj mnie bezpiecznie.
Amen.

Modlitwa o 7 darów Ducha Świętego

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne.
Daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata.
Daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony.
Daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej.
Daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał
Daj mi dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą.
Amen.

Na koniec

Skoro jesteś na tyle zaawansowanym katolikiem, iż chcesz odmawiać powyższe modlitwy na pewno znany Ci są modlitwy porannego pacierza. Ale czy znasz tylko te najbardziej popularne jak Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, itd, czy też inne mniej znane?

Dodaj komentarz