Modlitwa do Św. Judy Tadeusza

Pobierz wersję PDF do druku

Modlitwy do Świętego Judy Tadeusza w formacie PDF do łatwego wydruku

Pobierz Modlitwa do Św. Judy Tadeusza PDF do druku

Święty Juda Tadeusz należał do dwunastu apostołów. Prawdopodobnie był spokrewniony z Panem Jezusem. Poniósł śmierć męczeńską podczas ewangelizacji.

Wiele mówią o tym świętym jego imiona. Imię Tadeusz oznacza odważny, a Juda – chwała Jahwe. Czasem nazywany jest także przydomkiem Lebeusz. Wszystko wskazuje na to, że posiadał dobre wykształcenie. Przypisuje mu się autorstwo jednego z listów w Nowym Testamencie, stąd nazwa List Judy. Kult świętego Tadeusza jest popularny w Polsce od XVIII w.

Święty Juda Tadeusz jest patronem szpitali i personelu medycznego. Odmów Modlitwę do Świętego Judy Tadeusza lub Litanię do Świętego Judy Tadeusza, aby duchowo wesprzeć lekarki i lekarzy, a także pielęgniarki i pielęgniarzy – ludzi, którzy codziennie walczą o nasze zdrowie i życie.

Na naszej stronie znajdziesz także Litanię do Miłosierdzia Bożego w różnych wersjach: śpiewanej, recytowanej oraz pisemnej.

Wy zaś, umiłowani, budując samych siebie, na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, [które wiedzie] ku życiu wiecznemu.

Św. Juda – Jud 1, 20–21

Modlitwa w sprawach beznadziejnych – 1

Jeden z 12 powołanych przez Chrystusa apostołów, Juda, był często zapominany w historii z powodu swojego imienia. W języku łacińskim brzmi ono „Judas”, co powodowało mylenie go z Judaszem Iskariotą. Często chrześcijanie bali się do niego modlić, żeby przez przypadek nie wezwać wstawiennictwa zdrajcy Jezusa. Z tego właśnie powodu Juda Tadeusz jest patronem wszelkich spraw beznadziejnych i znany jest z niezliczonej ilości cudów, które miały miejsce dzięki jego wstawiennictwu. Amen.

Modlitwa w sprawach beznadziejnych – 2

Św. Judo Tadeuszu, spokrewniony z Jezusem Chrystusem i Matką Najświętszą, wybrany do godności apostolskiej, proszę cię przez te przywileje i przez chwałę Twoją, jaką otrzymałeś za trudy apostolskie i męczeństwa, uproś mi u Boga łaskę, której tak gorąco pragnę. Tobie Bóg oddaje w opiekę wszystkich zostających w beznadziejnym położeniu, abyś im przez swe orędownictwo przychodził z pomocą. Wejrzyj przeto i na mnie, uproś mi zmiłowanie Boże, bym wielbił zawsze miłosierdzie Pańskie nade mną, bym w swej nadziei nie był zawstydzony.

P. Św. Judo Tadeuszu, orędowniku w sprawach beznadziejnych.

W. Uproś mi zmiłowanie Boże. Amen.

Modlitwa podczas doświadczania problemów finansowych

Święty Judo Tadeuszu, przyjdź nam z pomocą w naszych obecnych problemach finansowych. Widzisz, że odkąd znaleźliśmy się w tym trudnym położeniu, przeżywamy wiele upokorzeń, nie mogąc sprostać naszym wydatkom i spłacić zaciągniętych długów. Święty Judo Tadeuszu, wiesz dobrze, że nie prosimy o bogactwo, jeśli jego posiadanie nie jest zgodne ze świętą wolą Boga wobec nas.

Pragniemy jedynie, abyś wyprosił nam łaskę zaspokojenia naszych bieżących potrzeb i wywiązania się z przyjętych zobowiązań. Błagamy Cię, święty Judo Tadeuszu, uzyskaj dla nas wsparcie finansowe, którego tak pilnie potrzebujemy w naszych obecnych trudnościach finansowych. Amen.

Modlitwa w ciężkim strapieniu

O święty Judo Tadeuszu, krewny Chrystusa Pana, wielki Apostole i Męczenniku, sławny cnotami i cudami, Ty jesteś potężnym Orędownikiem w przykrych położeniach i sprawach rozpaczliwych.

Przychodzę do Ciebie z pokorą i ufnością i z głębi duszy wzywam Twojej przed Bogiem pomocy. O święty mój Patronie, któremu Bóg dał przywilej ratowania w wypadkach, gdzie już nie ma nadziei pomocy, spojrzyj na mnie łaskawie. Oto życie moje pełne cierpień i boleści; dzień za dniem upływa w ucisku, a serce moje wezbrało goryczą. Drogi mojego życia gęstym pokryły się cierpieniem i ledwie dzień mija bez troski i łez. Umysł mój otoczony ciemnością; niepokój, zniechęcenie i rozpacz nawet wdzierają się do duszy tak, iż niemal zapominam o Boskiej Opatrzności.

O święty mój Orędowniku, ty mnie nie możesz opuścić w tym moim smutnym położeniu. Nie odejdę od stóp Twoich, dopóki mnie nie wysłuchasz. Pospiesz ku ratunkowi mojemu, a wdzięczność moją okazywać Ci będę przez całe życie, szerząc cześć Twoją. Amen.

Modlitwa małżonków w problemach

Święty Judo Tadeuszu, zwracamy się do Ciebie w naszych problemach małżeńskich. Błagaj Wszechmogącego Boga, aby udzielił nam światła do zobaczenia siebie nawzajem takimi, jakimi naprawdę jesteśmy. Pomóż nam codziennie wzrastać w poznaniu siebie i wzajemnej miłości, ucząc się kochać i być kochanym.

Pozwól nam, święty Judo Tadeuszu, zobaczyć i wykorzenić wszelkie objawy egoizmu i dziecinnego szukania siebie – tych ukrytych nieprzyjaciół dojrzałej miłości. Daj, abyśmy ucząc się dawać i przyjmować miłość, wspierali się wzajemnie przez wszystkie pozostałe dni naszego życia małżeńskiego. Amen.

Modlitwa osoby z problemami alkoholowymi

Święty Judo Tadeuszu, pomóż mi w tej chorobie, która dotknęła mego ducha, psychikę i ciało. Umacniaj moją słabą wiarę we wszystkich sytuacjach, które mnie spotykają. Naucz mnie zachowywać cierpliwość i spokój, gdy sprawy nie układają się po mojej myśli. Spraw, święty Judo Tadeuszu, aby nic nie zdołało zachwiać mojej decyzji trwania w trzeźwości i zachowania abstynencji od napojów alkoholowych. Amen

Modlitwa po śmierci bliskiej osoby

Święty Judo Tadeuszu, Ty znasz samotność mojego serca, odkąd Bóg wezwał do siebie (tu wymień imię osoby). Pomóż mi uwierzyć, że jej/jego odejście nie miało na celu mojej krzywdy i że mogę wciąż odnajdywać jej/jego obecność w moich spotkaniach z Bogiem. Amen.

Modlitwa za ojczyznę

Święty Judo Tadeuszu, potężny Orędowniku u Boga, wyjednaj błogosławieństwo dla umiłowanej Ojczyzny naszej.

Spraw, by ustały: niezgoda, niewola nałogów, występki przeciwko życiu, upadek obyczajów społecznych, moralnych i gospodarczych, a nastąpiła wielka przemiana naszych serc.

Dopomóż, byśmy trwali niezłomnie jak nasi przodkowie w miłości bliźniego przy Bogu i Kościele. Pomóż nam dokonać właściwego wyboru, gdy stoimy przed ważną decyzją, gdy toczy się bitwa o Polskę.

Weź pod możną opiekę Radio Maryja i Radio Via, upragniony katolicki głos w naszych domach; niech cały naród zjednoczy w solidarnej miłości.

Święty Judo Tadeuszu Patronie w sprawach szczególnie trudnych i beznadziejnych, rozszerz Królestwo Najświętszego Serca Jezusowego na Polskiej Ziemi. Amen.

Dodaj komentarz