Modlitwa o zdrowie i uzdrowienie

Modlitwa o zdrowie tekst

Pobierz wersję PDF do druku

Modlitwy o zdrowie i uzdrowienie z choroby w formacie PDF do łatwego wydruku

Pobierz Modlitwa o zdrowie i uzdrowienie PDF do druku

W codziennych modlitwach składamy do Boga  różne intencje. Studenci i uczniowie modlą się o powodzenie na egzaminach, osoby dorosłe o znalezienie żony/męża, o dobrą pracę… Najczęściej jednak modlimy się o zdrowie – nie tylko swoje, ale także naszych bliskich. Jako chrześcijanie wierzymy, że łaska Boska jest w stanie uzdrowić każdego, nawet z najcięższych chorób, przez współczesną medycynę uznawanych za nieuleczalne. 

A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; oni bowiem sądzą, że ze względu na swoją wielomówność będą wysłuchani.

Mateusz 6:7

Odmawianie również Składu apostolskiego jest również dobrym pomysłem na spędzenie duchowego oczyszczenia. A Modlitwa do Świętego Antoniego z Padwy pomoże odnaleźć rzeczy skradzione lub zgubione.

Przychodzą takie dni kiedy potrzebujemy duchowego wsparcia.
Czasami są to problemy w pracy, nowe wyzwanie, osiągnięcie wyznaczonego celu, ale czasami nas lub nam bliskich dosięga nieprzewidziana choroba, lub innych problem na ciele, lub umyśle. Wtedy dobrym rozwiązaniem jest prośba do Boga o cud uzdrowienia, dania nowej szansy zdrowotnej.
Przejrzyj poniższe modlitwy o uzdrowienie kogoś chorego. Intencją może być, tylko aby dana osoba żyła w zdrowiu, jak chociażby w intencji poczętych dzieci, lub modlitwa prosząca o uzdrowienie kogoś z raka, lub innej straszliwej choroby.

Modlitwa o zdrowie rodziców, mamy i taty

Do Ciebie, Boże, rączki podnoszę,
O zdrowie ojca i mamy proszę.
A w zamian za to, co oni mi dali,
Niech Bóg też od nich wszelkie zło oddali.

Krótka modlitwa o zdrowie do Matki Bożej

Modlitwa o zdrowie dziecka

Matko Boża, przedstaw mnie na obraz Twojego niebiańskiego macierzyństwa. Ulecz rany duchowe i cielesne moich dzieci (…imiona dzieci…), zadane przez moje grzechy. Całkowicie zawierzam moje dziecko Panu mojemu Jezusowi Chrystusowi i Twojemu, Najczystszemu, niebieskiemu patronatowi. Amen.

Modlitwa do św. Rity o zdrowie

Boże Ty jesteś Dawcą Życia, w Tobie „żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”. Do Ciebie przychodzę dzisiaj, Ciebie Panie błagam o łaskę zdrowia. Proszę o to, świadom(a) mojej niedogodności i grzeszności. Twojej woli poddaję się całkowicie. Twoją wolę przyjmuję, bo Ty Boże najlepiej wiesz, co dla nas jest najlepsze. Twoim dzieckiem jestem Panie i dlatego Ciebie Najlepszy Ojcze ośmielam się prosić. Czynię to przez wstawiennictwo św. Rity- Patronki spraw po ludzku beznadziejnych. Św. Rito, ufam, że to Bóg sam chce, abyś przez swą obecność w kościele Matki Bożej Niepokalanej była dla nas wsparciem, opiekunką i obroną. Ciebie błagam o wstawiennictwo przed Bożym tronem.  Proś wraz ze mną św. Rito, aby Bóg pozwolił żyć na większą chwałę Boga i pożytek bliźnich. Matko Niepokalana, módl się za nami!

Święta Rito módl się za nami! Amen.

Modlitwa do Ojca Pio o uzdrowienie

Boże, który ojca Pio, kapłana kapucyna z Pietrelciny, obdarzyłeś nadzwyczajnym przywilejem szczególnego doświadczenia Męki Twojego Syna, udziel mi, za jego wstawiennictwem łaski (…wymieniamy intencję…), o którą tak gorąco proszę, a nade wszystko spraw, bym włączony w śmierć Chrystusa, miał udział w chwale zmartwychwstania.

3x Chwała Ojcu …

Modlitwa o zdrowie dla rodziny

Modlitwa o zdrowie psychiczne

Dobry Boże Ty znasz ciemności, które mnie otaczają. Wydaje mi się, że jakby otoczyła mnie chmura, tak że tracę całą moją perspektywę. I na dodatek mam wrażenie, że ona nigdy się nie podniesie.
Wiem, że wcześniej udało mi się z tego wyjść, ale kiedy te uczucia znów przychodzą wszystko znowu się zaciemnia.
Pomóż mi ufać Tobie w tym trudnym czasie. Wiem, że po deszczu znów przychodzi słońce, i że ponad chmurami słońce zawsze świeci.
Proszę Cię jednak umocnij to przekonanie w moim sercu, tak aby Twoja nadzieja mnie prowadziła.
Wierzę, że Ty możesz mnie uzdrowić i całkowicie powierzam się Tobie. Udziel mi łask, których potrzebuję, aby wytrwać przy Tobie, aż Twoja uzdrawiająca miłość, która wiem, że nieustannie działa we mnie, w końcu przeniknie mnie i przyniesie ulgę, której potrzebuję. Amen.

Modlitwa do świętego Judy o uzdrowienie

O miłosierny apostole Pański, który stałeś się narzędziem uzdrowienia, ponieważ czyniłeś cuda przynoszące ulgę biednym chorym i cierpiącym, zwracam się do ciebie w mojej chorobie (… podaj rodzaj choroby/dolegliwości …), ufając, że dzięki twojemu orędownictwu otrzymam z łaski Pana uwolnienie, szczęście i zdrowie. Wdzięczny za pomoc, jaką mam nadzieję otrzymać za twoim wstawiennictwem, obiecuję, że będę starał się przeżywać wszystkie dni mojego życia w większej świętości, by uzyskać od Pana nagrodę, jaką daje On swoim dobrym i wiernym sługom. Amen.

Ojcze nasz …
Zdrowaś Maryjo …
Chwała Ojcu …

Litania do św. Gerarda Majelli

Jest on patronem matek oczekujących narodzin i dzieci nienarodzonych

Kyrie eleison.
Chryste eleison.
Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże …
Duchu Święty, Boże …
Święta Trójco, jedyny Boże …
Święta Maryjo, módl się za nami.
Św. Gerardzie, nadzwyczajnymi laskami już w dzieciństwie obdarzony, módl się za nami.
Św. Gerardzie, sług wiernych doskonały wzorze, …
Św. Gerardzie, aniele czystości i niewinności, …
Św. Gerardzie, serdeczny miłośniku Dzieciątka Jezusa, …
Św. Gerardzie, przedziwny sługo Niepokalanej Dziewicy, …
Św. Gerardzie, seraficzny czcicielu Eucharystii, …
Św. Gerardzie, wzorze miłości bliźniego, …
Św. Gerardzie, przykładzie prawdziwej pokory, …
Św. Gerardzie, wzorze doskonałego posłuszeństwa, …
Św. Gerardzie, heroicznie poddany Woli Bożej, …
Św. Gerardzie, mistrzu życia duchownego, …
Św. Gerardzie, postrachu szatanów, …
Św. Gerardzie, żywicielu głodnych, …
Św. Gerardzie, troskliwy ojcze ubogich, …
Św. Gerardzie, miłosierny opiekunie chorych, …
Św. Gerardzie, pocieszycielu strapionych, …
Św. Gerardzie, szczególny opiekunie matek rodzących, …
Św. Gerardzie, stróżu poczętych dzieci, …
Św. Gerardzie, nieustraszony misjonarzu, …
Św. Gerardzie, obdarzony charyzmatem nawracania grzeszników, …
Św. Gerardzie, przesławny cudotwórco, …
Św. Gerardzie, chlubo i podporo Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, …
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, który od młodości rozpaliłeś świętego Gerarda niezwykłą miłością do Swego ukrzyżowanego Syna, spraw łaskawie, abyśmy za jego przykładem stawali się żywym obrazem naszego Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz